První reprezentační ples insolvenčních správců: Vzdání úcty profesi a dobročinnost v metropoli Hané

Spolek moravských insolvenčních správců a partneři plesu si Vás dovolují pozvat na První reprezentační ples insolvenčních správců, který se bude konat dne 2. března 2024 v Olomouci.

Tato významná společenská událost se uskuteční s cílem oslavit prestiž specializovaného právního odvětví, jako poděkování insolvenčních správců všem spolupracujícím osobám, to vše umocněné upřímnou podporou dobré věci.

Hlavním pořadatelem je Spolek moravských insolvenčních správců, jehož předseda Mgr. Lukáš Stoček nám k připravované události řekl následující:

Vážení kolegové nejen z řad insolvenčních správců,

je mi velkým potěšením, že se konečně i naše profese dočkala společenské události takového rozměru a kvality, jakou bezesporu bude historicky první reprezentační ples, a je mi ctí podílet se na její organizaci.

Osobně jsem tento nápad velmi přivítal a jsem překvapen, jak se jej podařilo v tak krátkém čase realizovat. Pevně věřím, že máte radost jako já a že se v sobotu večer 2.3.2024 setkáme v hojném počtu. Tímto všechny srdečně zvu a velmi bych si přál, abychom naším plesem zahájili novou etapu v příležitostech vzájemného setkávání nejen na místech konání  seminářů, konferencí a v jednacích síních.

Slavnostním večerem nás provedou Šárka Vaňková a Petr Vondráček, k tanci a poslechu zahraje kapela PROXIMA. Bohatý program nabídne mimo jiné módní přehlídku Aleny Wilson. Celá akce bude mít i svůj dobročinný podtext. Součástí programu je dražba a tombola, jejichž výtěžek bude věnován na podporu vybraných charitativních organizací. Tímto krokem chceme ukázat, že se naše profesní komunita vyznačuje nejen širokou odborností a vysokou erudicí, ale také laskavostí a dobrosrdečností ve vztahu k těm, kteří to potřebují.

Tento ples je oslavou insolvenční profese a výjimečnou příležitostí k méně formálnímu setkání s kolegy a spolupracovníky nejen z branže insolvenční. Těšíme se na vaši účast a věříme, že společně strávíme nezapomenutelný večer plný zážitků.

Insolvence 2008, a.s.


Článek najdete na: ceska-justice.cz

Sdílet