Průvodce oddlužením od A do Z

Co to je oddlužení, pro koho je vhodné, co mi přinese a co musím splnit a hlavně kam se obrátit. Úvod série informací určených nejen pro dlužníky.

Obecné shrnutí základních pojmů. Podrobnější informace najdete v dalších dílech série.

Jak poznáte, že se nacházíte v úpadku?

  1. Jste běžný občan nebo právnická osoba a nejste v okamžiku podání návrhu na povolení oddlužení podnikatel (neprovozujete aktivně živnost, nejste soukromými zemědělci).
  2. Musíte dlužit více věřitelům, alespoň dvěma (bankám, osobám, pojišťovnám apod.).
  3. Dlužíte peníze, které jste měli splatit již před 30 dny.
  4. Nejste schopni vaše dluhy platit.

Pokud jste z výše uvedených tří bodů nesplnili ani jeden, ale už víte, že svoje dluhy nebudete schopni řádně a včas platit (například se budete rozvádět, měníte práci a vaše výplata bude nižší a podobně), jste v hrozícím úpadku a také můžete o oddlužení požádat.

Kdy podle zákona nejste schopni vaše dluhy platit?

  1. Přestali jste platit podstatné části svých peněžitých závazků
  2. Vaše dluhy jsou již 3 měsíce po lhůtě splatnosti
  3. Vaše dluhy se exekučně vymáhají

Jak začít?

Poradit se s odborníkem na insolvenci. Ideálně zdarma. Je mnoho organizací, které vám bezplatně poradí a vyhodnotí, jestli jste tím správným „kandidátem“ a také vám pomůžou se zpracováním návrhu (např. náš partner Poradna při finanční tísni). Využít můžete i zkušeného advokáta, který se oddlužením zabývá, v tom případě si však nachystejte minimálně 4000 Kč. Délka sepsání návrhu pak záleží na vaší domluvě s osobou, která bude návrh sepisovat, ale hlavně na tom, jak je váš případ složitý a jak rychle dodáte podklady.

Jak dlouho trvá, než soud rozhodne?

Insolvenční soud rozhoduje poměrně rychle, pokud je návrh v pořádku, soud insolvenční řízení zahájí nejpozději do 3 dnů.

Co se děje dál?

Pokud insolvenční soud vyhodnotí návrh jako vyhovující, vydá usnesení, kterým se zjišťuje váš úpadek, povoluje oddlužení a zároveň vám bude přidělen insolvenční správce.

Od tohoto okamžiku startuje tzv. přihlašovací lhůta, v níž vaši věřitelé (ti, kterým dlužíte) uplatňují v insolvenčním řízení své pohledávky (vaše dluhy). Po jejím uplynutí se soud návrhem na oddlužení znovu zabývá, zhodnotí insolvenčním správcem přezkoumané uplatněné pohledávky věřitelů, a rozhodne o oddlužení. Období od povolení oddlužení do jeho schválení obvykle trvá 3 – 4 měsíce.  Po této fázi začíná samotné období splácení dluhů.

 Zdroj: Redakce IZ

Sdílet