Přezkumné jednání v oddlužení on-line? Ministerstvo spravedlnosti je pro

Ministerstvo spravedlnosti bude iniciovat legislativní změnu, která stanoví podmínky, za jakých by mělo být v budoucnu umožněno konat osobní jednání s dlužníkem i prostřednictvím videokonference tak, aby byl zachován účel tohoto jednání.

Současná epidemiologická situace trvající již bezmála druhý rok přináší do justičního prostředí nové výzvy, nejinak tomu je i v prostředí insolvencí. Zatímco soudy začaly hojně využívat možnost konat soudní jednání prostřednictvím videokonference, pro což mají oporu v občanském soudním řádu, insolvenčním správcům insolvenční zákon za současné právní úpravy takovou možnost v případě osobního jednání s dlužníkem v oddlužení, na kterém je zjišťováno stanovisko dlužníka k přezkoumávaným pohledávkám, nedává. Ministerstvo spravedlnosti v tomto ohledu považuje insolvenční zákon za omezující, neboť videokonference v případě osobního jednání s dlužníkem může zefektivnit průběh insolvenčního řízení nejen za mimořádných situací, jako je současná pandemie, ale je i v souladu s trendem elektronizace justice, který Ministerstvo spravedlnosti dlouhodobě podporuje. Aby tedy Ministerstvo spravedlnosti odstranilo tyto limity insolvenčního zákona, rozhodlo se iniciovat legislativní změnu, která umožní využít výhody videokonference i insolvenčním správcům, jakož i samotným dlužníkům.

Stanovisko k současné právní úpravě týkající se otázky konání osobního jednání s dlužníkem podle § 410 odst. 2 insolvenčního zákona prostřednictvím videokonference zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách (https://insolvence.justice.cz/) v sekci Insolvenční správce v rámci tzv. dohledového benchmarku č. 2/2021. Jedná se o metodický materiál z nově koncipované řady dohledových sdělení, která budou vyjadřovat přístup dohledového orgánu k vybraným otázkám aplikační praxe s cílem přispět k naplnění zásady předvídatelnosti správních rozhodnutí. Účelem dohledových benchmarků je zvýšit transparentnost dohledové praxe a právní jistotu dotčených subjektů.

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

Zdroj: justice.cz

Sdílet