Potřebujete sledovat cenový vývoj nemovitostí v regionálním členění? Víte, že poslední použitelná data ČSÚ jsou za rok 2019?

Dne 31. 12. 2020 byla naposledy zveřejněna publikace Ceny sledovaných druhů nemovitostí 2017–2019 z důvodu zániku datového zdroje, na kterém byla uvedená publikace založena.

V souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí k 26. 9. 2020 se zpětnou účinností (pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později), zanikl datový zdroj a poslední použitelná data cen nemovitostí jsou k dispozici za rok 2019.

V současné době Český statistický úřad připravuje kroky k nalezení alespoň částečné náhrady za využití databáze katastru nemovitostí, kterou aktuálně analyzuje. Předpokládaná první publikace nového druhu by se měla objevit během roku 2022.

To má přímý dopad i na naši automatickou kalkulačku chráněného obydlí dlužníka, která z tohoto zdroje doposud také čerpala. Nově bude brát data z výše zmíněného dostupného zdroje. 

ČSÚ a Ministerstvo financí spolupracovaly od roku 1997 na vytvoření systému monitorování cen nemovitostí v České republice. K tomu byla podle zákona o oceňování majetku (151/1997 Sb.) finančním úřadům stanovena povinnost předávat údaje z daňových přiznání o cenách zjištěných při oceňování nemovitostí a o cenách sjednaných za tyto nemovitosti v případě prodeje Ministerstvu financí a Českému statistickému úřadu. ČSÚ data zpracovával primárně pro uvedenou roční publikaci Ceny sledovaných druhů nemovitostí, která byla od počátku koncipována jako maximální zhodnocení právě tohoto zdroje. Zásadní přidanou hodnotou byly znalecké posudky odhadců nemovitého majetků, kteří k datům přidali informace o podstatných cenotvorných parametrech.

Ceny sledovaných druhů nemovitostí – 2017–2019 (kód 014006-20)

Podrobnější informace lze nalézt na stránkách Finanční správy

Zdroj: Český statistický úřad 

Kalkulačka pro automatický výpočet chráněného obydlí dlužníka:

Sdílet