Páté vydání komentáře insolvenčního zákona

Právě vyšlo 5. vydání úspěšného komentáře insolvenčního zákona od nejzkušenějšího kolektivu autorů.

Komentář reaguje zejména na novelu, která přinesla zásadní změny v úpravě oddlužení a také zavádí od 1. 11. 2019 velmi diskutovaný generátor přidělování, zapracovaná je i novela týkající se tzv. dětských dluhů. Nové vydání také obsahuje nejaktuálnější judikaturu k jednotlivým ustanovením.

Insolvenční zákon (č. 182/2006 Sb.). Komentář – 5. vydání

Sdílet