Panelová debata: Budoucnost insolvencí v Česku

Přední experti napříč sektory budou debatovat o budoucím vývoji v oblasti insolvencí. Akce se zaměří jak na aktuálně projednávané novely oddlužení, tak na otázku platforem v rámci uspořádání stavu správců.

Exkluzivní panelová debatakterá se bude aktivní formou věnovat fenoménu insolvencí. Akce si klade za cíl zmapovat a popsat, kde se v dnešní době nachází největší problémy insolvencí.

Přední panelisté napříč zainteresovanými sektory se pokusí v otevřené debatě najít spolu s odborným auditoriem odpovědi na dílčí otázky související s tímto tématem.

Kdy?

  • 11. 10. 2018 Praha,  9.00- 12.00 hodin

Kde?

  • Právnická fakulta UK Nám. Curieových 7 Praha 1 

Program:

  • 08:30 – 09:00 Registrace

Moderátorem panelové diskuse je Jaroslav Kramer, šéfredaktor Právního rádce

  • 09:00 – 09:10 Úvodní slovo
  • 09:10 – 11:00 Budoucí vývoj: Novela oddlužení

Michal Franěk, náměstek nimistra spravedlnosti České republiky, sekce justiční a legislativní

Marek Výborný, poslanec a předseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení

Jaroslav Bureš, předseda Vrchního soudu v Praze

Lukáš Zrůst, insolvenční správce se zvláštním povolením, Konreo

Oldřich Řeháček, insolvenční správce, Administrace insolvencí CITY TOWER

Pavel Staněk, advokát, prezident České asociace věřitelů

Alena Tulachová, advokátka spolupracující s organizací Člověk v tísni

  • 11:00 – 11:20 Debata s auditoriem
  • 11:20 – 12:00 Platformy v rámci uspořádání stavu správců – panelová debata

Lukáš Zrůst,  insolvenční správce se zvláštním povolením, Konreo

Michal Žižlavský, advokát, předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců

Sdílet