Orientujete se v řešení finanční krize a úpadku obchodních společností?

Průvodce insolvencí obchodních společností pro vás připravila společnost Turnaround Management Association Česká republika (TMA).

Na nově spuštěném portále http://turnaround.cz/ naleznete všechny důležité pojmy z oblasti insolvencí obchodních společností, časovou osu průběhu insolvencí a další užitečné informace.

TMA je nezávislé sdružení odborníků v oblasti „turnaround managementu“, insolvenčního práva a korporačních financí, které působí od roku 2008.

Vzniklo jako výhradní česká afilace neziskové společnosti Turnaround Management Association („TMA Global“) se sídlem v Chicagu, Illinois. Bylo založeno jako neziskové občanské sdružení, vyvíjející činnost v souladu s vytyčenými cíli a spolupracující s ostatními afilacemi TMA Global, jakož i jinými organizacemi a platformami, jejichž činnost a cíle odpovídají cílům Sdružení.

Mateřská společnost TMA Global se sídlem v Chicagu byla založena v roce 1988. V současnosti má více než 8 100 členů ve 56 afilacích („chapters“), z čehož 32 poboček je v Severní Americe a 24 mezinárodních – v Austrálii, Brazílii, České republice, Finsku, Francii, Hong Kongu, Chorvatsku, Itálii, Japonsku, JAR, Koreji, Německu, Nizozemí, Rakousku, Rumunsku, Singapuru, Srbsku, Španělsku, Taiwanu a Velké Británii.

JAKÝ JE ZÁMĚR TMA ?

Spolupráce a sdílení znalostí a zkušeností mezi osobami zabývajícími se ve svém povolání či podnikání problematikou insolvence a jejího řešení.

Prosazování vysokých etických a odborných standardů ve všech činnostech souvisejících s insolvencí a jejím řešením.

Vzdělávání osob zabývajících se problematikou insolvence a jejího řešení. Zároveň celková kultivace právního a obchodního prostředí souvisejícího s insolvencí a jejím řešením.

Sdružování odborníků v oblasti restrukturalizací, práva a financí.

KDO JSOU ČLENOVÉ?

40 %  odborníci na krizové řízení zejména tzv. interim manažeři, konzultanti a auditoři, 17 % finanční poradci a investoři, 15 % bankéři / věřitelé, 11% advokáti 5 % insolvenční správci a ostatní – např. akademická obec, studenti, soudci, zaměstnanci státní správy apod.

TMA VZDĚLÁVÁ

Pořádá veřejné semináře a konference na vybraná témata, související s oborem činnosti. Příkladem je šestý ročník konference zaměřené na restrukturalizaci a krizové řízení Restrukturalizační fórum 2017 http://turnaround.cz/restrukturalizacni-forum-2017/podekovani/.

Dále spolupracuje s VŠE Praha na výuce Turnaround managementu. Cílem je připravit studenty, aby ovládali nejen všechny ekonomické aspekty řízení podniku, což je v současnosti nezbytné, ale zároveň je naučit řešit situace, kdy se strategicky rozhoduje o další činnosti podniku ve smyslu jeho transformace, restrukturalizace či ukončení činnosti. Právě tyto znalosti mohou pomoci se krizovým situacím vyhnout.

Více na www. turnaround.cz

Autor: Eva Vondráčková

Sdílet