Odměny insolvenčních správců: Česko vs Německo

V souvislosti s kauzou ViktoriaGruppe, ve které insolvenční správce za českou naftu v konkurzní podstatě již vyúčtoval odměnu 1,6 milionu eur, vyvstává otázka odměňování insolvenčních správců v České republice.

Dosud více než 1,62 milionu eur si jako odměnu vyčíslil insolvenční správce Mirko Möllen, který dohlíží na společnost ViktoriaGruppe. Ta v německém Krailingu skladovala zásoby české nafty. V Německu, na rozdíl od České republiky, nejsou speciální insolvenční správci, kteří se zabývají jen insolvencemi podniků, jejichž hodnota překročí určitou mez. Podle Petera Maysenhöldera, německého advokáta působícího v Česku i v Německu, přiděluje insolvenční případy v Německu insolvenční soud jednotlivým správcům podle vlastního uvážení. „Kritéria jsou vhodnost – včetně vzdálenosti a dostupnosti, a také zkušenost. Není skupina správců, která může dělat ty největší případy. Každý správce může v zásadě dělat každý případ. Skoro všechny soudy mají tabulky, ve kterých jsou správci zařazeni podle jednotlivých kritérií,“ vysvětluje německou praxi Maysenhölder.

Jak funguje odměňování insolvenčních správců v Česku?

O tom, že odměňování správců nereflektuje délku insolvenčního řízení ani náklady s nimi spojené, a rovněž o výši odměn například při konkurzu či reorganizaci, se můžete dočíst v článku na portále Kurzy.cz, a dále pak na webech Česká justice a Ekonomický deník.

Autor: Redakce IZ

Sdílet