Oddlužení na vlastní kůži!

Jak funguje oddlužení v praxi? Jaké jsou nejčastější chyby dlužníků a co očekávají praktici v souvislosti s "nulovým" oddlužením? David Šmejkal, ředitel bezplatné Poradny při finanční tísni, ví, o čem mluví.

Z jakého důvodu se podle vás lidé nejčastěji dostávají do dluhové pasti?

Nejčastější příčinou pádu do dluhových pastí je podcenění rizik spojených s nedbalým přístupem k vlastním penězům. Osobní či rodinné rozpočtování dělá málokdo, finanční rezervy se tvoří ledabyle a nepravidelně, bez ohledu na životní priority a očekávané události. Dvě třetiny klientů nedokáží identifikovat příčinu svých finančních těžkostí, což si vysvětlujeme jako podcenění důležitosti správy vlastních prostředků (tzv. money management). Mnoho svých klientů mohu popsat jako naivní lidi, protože si s sebou své neutěšené finance vlečou několik let. Situace by ale nemusela nabýt takových rozměrů, kdyby se dlužník obrátil na dluhového poradce včas, tedy ještě předtím, než dluhy narostou o příslušenství, sankce a poplatky.

Jaké jsou nejčastější patálie, se kterými se při vaší práci potýkáte? Ať už v souvislosti s dlužníky, či s legislativou.

Některá ustanovení občanského soudního řádu, exekučního řádu a insolvenčního zákona nedávají jednoznačný smysl. Např. vymáhání nákladů na exekuce po ukončeném exekučním řízení prostřednictvím jiných exekutorů, postih reinkarnovaných oddlužovacích agentur, postavení manžela či manželky dlužníka v exekučním řízení nebo 30% práh pro vstup do oddlužení.

Jaký je váš názor na blížící se novelu zákona o nulovém oddlužení?

Pokud se podaří najít vyvážený přístup, tak novelu podporuji. Především je ale potřeba si jasně říct, že celou věc zaplatí věřitelé a v konečném důsledku řádně platící zákazníci. Proto je dobré hledat vyvážený kompromis, aby věřitelé takový zásah do hospodaření snesli a dlužníci oddlužení nezneužívali. Další rovnováhu je třeba hledat mezi zájmy věřitelů a insolvenčních správců a v neposlední řadě mezi oprávněnými zájmy vyživovaných osob (dětí) a všemi dalšími zainteresovanými stranami (tedy advokáty, insolvenčními správci a dlužníky).

A očekáváte v případě novely nápor dlužníků, kteří nyní třeba vyčkávají apod.?

Nečekáme nezvládnutelný nápor. Problémem stále zůstává výše odměn advokátů, insolvenčních správců a exekutorů za zpracování návrhu na oddlužení v situaci, kdy se vážně uvažuje o eliminaci soupisu závazků dlužníka. Výše odměny za zpracování návrhu se pak jeví jako velmi neadekvátní při zpracování relativně jednoduchého formuláře.

Jaké je vytížení vaší poradny? Zvládáte kapacitně nápor dlužníků?

Vzhledem ke všeobecně lepší platební morálce dlužníků registrujeme cca 10% pokles počtu nových klientů i zpracovaných návrhů na oddlužení. To nám dává prostor ke zkvalitňování přístupu k dlužníkovi a hledání dalších cest řešení jeho obtížné finanční situace.

Kolik lidí v průměru vaši poradnu využívá?

Měsíčně se na nás obrátí okolo 750 nových klientů. S řadou klientů však pracujeme dlouhodoběji, popř. se klienti na poradnu obracejí opakovaně, takže počet obsloužených klientů je vyšší.

Autor: David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni

Sdílet