Novela insolvenčního zákona – verze 2019 – Epilog

9. Epilog „Cestovatelé a misionáři podávají zprávy, že v Africe a Polynésii primitivní lidé ustrnou na svém nejpůvodnějším vnímání věcí a nikdy nepřemýšlejí, zda by se mu mohli nějak vyhnout.“

Lévy-Bruhl, Primitive Mentality,
přeložil L. A. Clare, New York 1923, str. 27-29

Citováno podle: Ludwig von Mises,
Lidské jednání: Pojednání o ekonomii,
vydal Liberální institut, Praha 2006, str. 35

Po osm předchozích úterků jsem se pokoušel přiblížit pravidla, která nám přináší Novela insolvenčního zákona účinná od 1. 6. 2019. Hned v prvním příspěvku jsem uvedl, že „je třeba si uvědomit, že i po aktuální novele přijdou další novely…a další…a další… Jednou budeme rádi na dnešní insolvenční dobu reprezentovanou novelou vzpomínat…užijme si ji.“

Dne 28. 3. 2019 schválil Evropský parlament směrnici o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU (návrh směrnice je dostupný zde). Lze tak předpokládat, že do dvou let (tedy dříve, než nám začnou dobíhat oddlužení znevýhodněných osob dle stávající Novely) bude přijata další zásadní novela insolvenčního zákona…a nový eISIR…a nový procesní kodex (nahrazující o.s.ř.)…a…a bude toho jistě mnohem víc.

Nejen zákonodárce český se tak stará, abychom neustrnuli na svém nejpůvodnějším vnímání insolvenčního zákona a abychom nikdy nepřestali o insolvenčním právu a nových postupech přemýšlet.

Jedná-li se o Novelu účinnou od 1. 6. 2019, připravujme se, osvojme si ji a pokusme se ji aplikovat, jak nejlépe dovedeme. Čas jednou možná ukáže, že naše dnešní představy a diskuse o Novele byly jen festivalem na téma, jak jsme se zase jednou mýlili. Bez těchto omylů se však pokrok neobejde, na konci těchto omylů bude, věřme, fungující insolvence.

Řada ustanovení bude aplikovatelná jen s nejvyšším úsilím všech (ustanovení přechodná a o doručování vysloveně volají po kolapsu), přesto se o to musíme pokusit. Společným úsilím dosáhneme lepší insolvence.

Autor: Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek

Sdílet