Ministerstvo zveřejnilo pomocné materiály k nařízení vlády o chráněném obydlí

Vláda České republiky na své schůzi dne 22. července 2019 schválila nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení, vyhlášené pod č. 189/2019 Sb.

Toto nařízení vlády je prováděcím právním předpisem především k § 398 odst. 6 insolvenčního zákona.

Ministerstvo spravedlnosti pro potřeby subjektů insolvenčního řízení nyní jako pomocný materiál zveřejňuje ilustrativní příklad se vzorovým postupem určení hodnoty obydlí a dále přehledovou tabulku shrnující částky na zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti (určené postupem podle § 3 a násl. nařízení jako součin statistické hodnoty a koeficientu růstu cen).

Zdroj: Justice.cz

Sdílet