Ministerstvo spravedlnosti zrušilo problémový tendr na elektronický insolvenční rejstřík. Insolvenční správci bez něj tráví tisíce dnů zbytečným přepisováním dat

Digitalizace justice nabírá zpoždění. Ministerstvo spravedlnosti zrušilo důležité výběrové řízení na dodavatele nového elektronického insolvenčního rejstříku. Rejstřík, pro nějž se vžila zkratka eISIR, měl zrychlit průběh insolvencí a ulevit insolvenčním správcům i soudům od zbytečné administrativy.

Bezmála čtvrtmiliardový tendr ale provázely nejasnosti.

Ministerstvo v průběhu výběrového řízení měnilo podmínky například pro dodavatele licencí a několikrát odložilo i termín pro podání závazných nabídek.

Přes dvě stě dotazů a žádostí o vysvětlení k zadávací dokumentaci a návrhu smlouvy poslali ministerstvu spravedlnosti uchazeči o zakázku. Ve dvou případech se dokonce dožadovali zrušení celého tendru. “Dodavatelé spatřují značnou nejasnost zadávacích podmínek zejména v nastavení funkčních požadavků, specifikaci systému i v některých ustanoveních smluv, například pokud jde o součinnost objednatele nebo licence,” uvedl v oznámení o zrušení tendru náměstek ministra spravedlnosti pro řízení sekce provozní a právní Zbyněk Spousta.

Ministerstvo původně vypsalo výběrové řízení jako otevřené. To však neumožňuje o nabídkách jednat. Stát by se tak vystavil riziku, že nový rejstřík nebude odpovídat jeho potřebám. Proto teď plánuje zvolit jiný typ výběru dodavatele. V úvahu připadá mimo jiné soutěžní dialog s kvalifikovanými dodavateli. Nové výběrové řízení chce resort spravedlnosti vypsat do konce letošního roku.

Jenže podle původních plánů bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána měl být už koncem letošního roku rejstřík hotový. Později se jeho dokončení posunulo na konec roku 2020. Jaké zpoždění digitalizace insolvencí nabere po zrušení tendru, zatím resort nedokázal s určitostí říci.

TISÍC DNŮ ZBYTEČNÉ PRÁCE

Absence plně elektronického systému pro insolvence neúměrně zatěžuje a prodlužuje průběh oddlužení. Insolvenční soudy dosud kvůli souběhu papírového a elektronického spisu musí mnohé dokumenty tisknout a jiné skenovat.

“Pro administrativu soudu je to neuvěřitelně obtížné a zaměstnává to na každém soudě velké množství pracovníků,” popsal magazínu Právní rádce předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Luboš Dörfl. Situaci ještě komplikuje to, že při převádění do elektronické podoby musí soudní úředníci dokumenty anonymizovat. Ani na to teď nemají elektronický nástroj. “Klasicky zaškrtávají osobní informace černou tužkou,” dodává Dörfl.

Ručně ze zaslaných dokumentů přepisovat data musí také insolvenční správci. Ze současného insolvenčního rejstříku je nejde stáhnout tak, aby bylo možné text zkopírovat. Podle údajů společnosti Insolvence 2008, která poskytuje software pro insolvenční správce, jim tato administrativa ročně zabere v součtu 1 250 pracovních dní.

“Administrativní proces, který při insolvenci musí správce dodržovat pro komunikaci se soudem – tedy přepisování informací, které by soud mohl mít v elektronické podobě, a jejich následné přepisování do formulářů plných chyb – považuji za ostudný,” říká výkonný ředitel společnosti Insolvence 2008 Tomáš Valášek.

Zrušení tendru nicméně bez ohledu na to všechny strany vítají. Navzdory zdržení, které to s největší pravděpodobností přinese, je podle nich důležité hlavně to, aby výsledný rejstřík fungoval bez chyb. “Myslíme si, že jde o dobré rozhodnutí, podložené snahou o vybrání co nejlepšího řešení pro digitalizaci naší justice. Shodujeme se se záměrem zadavatele vést další kolo výběru tak důležitého systému elektronizace naší justice a kritické infrastruktury státu jinou formou zadávacího řízení,” uvedl například Bedřich Max Luft, ředitel DXC Technology, která se o zakázku na elektronický insolvenční rejstřík ucházela. Jakmile stát vypíše nový tendr, plánuje se do něj DXC Technnology přihlásit znovu.

Díky novému elektronickému insolvenčnímu rejstříku mají získat digitální podobu stovky tisíc dokumentů, které v insolvenčním řízení každý rok vznikají. Kromě úspory času a peněz má jeho zavedení přinést také transparentnější justici a dostupnější statistická data.

Zdroj: Hospodářské noviny

Autor: Alžběta Vejvodová, redaktorka měsíčníku Právní rádce

Sdílet