Majitelem OKD je znovu stát a útlum dolů bude stát minimálně 6,6 miliard Kč

Vrchní soud v Olomouci změnil rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě a rozhodl, že VZP musí vrátit OKD více než 1,2 milionu korun.

OKD převedla svůj závod na společnost OKD Nástupnická. Náklady na postupný útlum dolů společnosti OKD na Karvinsku by mohly dosáhnout až 6,6 miliardy korun. Od 4. dubna je majitelem OKD znovu stát. Před sněmovní vyšetřovací komisi zabývající se privatizací těžební společnosti OKD vystoupí předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ a insolvenční správce.

DLE VRCHNÍHO SOUDU VZP MUSÍ OKD VRÁTIT PENÍZE

Začátkem března Vrchní soud v Olomouci v odvolacím řízení změnil rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě a rozhodl, že Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) musí vrátit do majetkové podstaty společnosti OKD více než 1,2 milionu korun. VZP zatím nechce rozhodnutí soudu komentovat. Její tiskový mluvčí Oldřich Tichý uvedl, že pojišťovna počká na písemné vyhotovení rozsudku.

Jedná se o jeden z několika incidenčních sporů, které vede insolvenční správce OKD Lee Louda se zdravotními pojišťovnami, Českou správou sociálního zabezpečení a Finančním úřadem. Celkem jde v nich zhruba o 80 milionů korun. Insolvenční správce se odvolal ve všech případech a dá se očekávat, že Vrchní soud i v nich bude rozhodovat stejně.

OKD PŘEVEDLA DOLY A ZAMĚSTNANCE NA OKD NÁSTUPNICKOU

Těžební společnost OKD převedla svůj závod na společnost OKD Nástupnická. Jedná se o doly i se všemi zaměstnanci. V původní OKD, která je v insolvenci od roku 2016, tak zůstaly pouze pohledávky za bývalými majiteli, závazky vzniklé předtím, než se firma dostala do úpadku. Vyplývá to z Dokladu o vkladu závodu zveřejněném ve veřejném rejstříku. Dle veřejného rejstříku se převod uskutečnil 27. března a původní firma OKD se přejmenovala na Správu pohledávek OKD a společnost OKD Nástupnická se ke stejnému datu přejmenovala na OKD.

Tento převod je součástí schváleného reorganizačního plánu společnosti, který schválil i věřitelský výbor a insolvenční správce Lee Louda. Akcie společnosti OKD Nástupnická převezme státní podnik Prisko, který za ně má zaplatit zhruba 80 milionů korun. Podle serveru iDnes má Prisko na převzetí akcií čas do konce roku.

Insolvenční správce má po mateřské společnosti původní firmy OKD New World Resources N. V. vymáhat více než 65 miliard korun, z nichž by více než 24,5 miliardy korun měl zaplatit bývalý spolumajitel Zdeněk Bakala. Podle dokladu o vkladu závodu vznikla tato škoda “v souvislosti s neoprávněným rozhodnutím o rozdělení a výplatách zisku a ostatních kapitálových fondů” v letech 2006 až 2011. Dále po někdejších členech představenstva OKD má insolvenční správce vymáhat téměř 2,8 miliardy korun. Podle dokladu jde o škody vzniklé porušením péče řádného hospodáře, kdy členové představenstva rozhodli o zadlužení firmy vnitroskupinovým úvěrem, aby mohly být jedinému akcionáři vyplaceny vysoké dividendy.

ODHAD NÁKLADŮ NA ÚTLUM DOLŮ OKD JE 6,6 MILIARDY KČ

Podle znaleckého posudku ústavu A-Consult plus by náklady na postupný útlum černouhelných dolů společnosti OKD na Karvinsku mohly dosáhnout až 6,6 miliardy korun. Dle posudku má firma v současné době hodnotu 540 milionů korun. Z toho je 234 milionů korun samotná hodnota podniku a 304 milionů korun cena neprovozního majetku. Doposud na útlum dolů byla uváděna částka okolo 5 miliard korun.

Posudek byl zpracován z důvodu převodu dolů na firmu OKD Nástupnická. Při tvorbě posudku ústav vycházel z obchodního plánu OKD do roku 2024. Nejvyšší část nákladů na útlum by měla připadnout na útlum současného důlního závodu 1 – šachet ČSA, Lazy a Darkov. Podle odhadů má stát přibližne 2,4 miliardy korun z čehož polovinu mají tvořit sociální náklady. Nejdéle, a to minimálně do roku 2023, se má těžit v Dole ČSM. Útlum chce stát financovat z výnosů z těžby.

MAJITELEM OKD JE ZNOVU STÁT

Od 4. dubna je majitelem OKD znovu stát. Akcie OKD byly převzány zástupci státního podniku Prisko. Stát za akcie zaplatil téměř 80 milionů korun. Společnost má nové představenstvo a jeho předsesou a výkonným ředitelem se stal Boleslav Kowalczyk, který byl doposud ředitelem činných důlních závodů v OKD.

“Rád bych poděkoval všem zaměstnancům a lidem, kteří prožili v OKD nelehký proces insolvence a reorganizace, za to, že svou prací a pílí přispěli k tomu, že se tento projekt povedl,” řekl ČTK Marian Klásek, předseda představenstva společnosti Prisko. “Není to úplně obvyklé, aby tak velká firma, která se dostane do tak vážných problémů, přežila a pokračovala dál ve své činnosti,” dodal.

Dle mluvčího Ministerstva financí Michala Žurovce byl úspěšně završen proces reorganizace společnosti OKD. “Podařilo se tak odvrátit riziko konkurzu se všemi jeho nepříznivými důsledky. Společnost OKD se může nyní plně soustředit na budoucnost tak, aby z výnosů mohly být hrazeny náklady na pozvolný útlum dolů,” uvedl Žurovec.

Jedním z prvních úkolů Priska bude prověřit stav hospodaření OKD, podívat se na strategické plány a posoudit, zda a jak se bude postupovat dál v případě uzavírání dolů a další činnosti podniku. “Při převzetí OKD jsme se zavázali, že vytvoříme rezervy na budoucí útlum dolů ve výši 4,9 miliardy korun, a tyto rezervy samozřejmě tvořit budeme a toto dodržíme a splníme,” uvedl Klásek.

Kowalczyk uvedl, že jedním z prvních kroků, které musí udělat, je změna organizační struktury celého OKD. Bude zrušeno rozdělení společnosti na jednotlivé závody. Pro zaměstnance to v podstatě nebude znamenat žádné změny, všichni zůstanou na svých místech a budou odměňováni podle kolektivní smlouvy.

Za fungování OKD bude zodpovědné představenstvo. “Já jsem jeden z členů. Kontrola bude z mé strany průběžná a pravidelná. Další zástupce společnosti Prisko je v dozorčí radě společnosti, takže tam bude kontrola probíhat stejně,” řekl Klásek. Místopředsedou představenstva je ředitel právní služby OKD Jan Solich. V představenstvu je ještě obchodní ředitel OKD Petr Hanzlík. Novými členy dozorčí rady jsou za Prisko David Rais, člen bývalého představenstva Michal Kuča a předseda Sdružení hornických odborů OKD Rostislav Palička.

KOMISE K OKD VYSLECHNE ŠÉFA SDRUŽENÍ BYTŮ A INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

Před sněmovní vyšetřovací komisi zabývající se privatizací těžební společnosti OKD vystoupí předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ Roman Macháček a insolvenční Správce Lee Louda. Komise se sejde již počtvrté. Komise má prověřit převod státních akcií OKD do vlastnictví jiných osob. Zejména se jedná o prodej minoritního podílu v roce 2004, za který bývá kritizován tehdejší ministr financí a premiér minulé koaliční vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Prodejem minoritního podílu OKD se zabývá i soud. Stojí před ním znalec, který tehdy vypracoval pro vládu posudek ceny. Také před ním stojí dva bývalí manažeři Fondu národního majetku.

Minoritní podíl získala skupina Karbon Invest za 4,1 miliardy korun, která už část akcií držela. Jak uvádí státní zástupce, tak tehdejší cena byla však minimálně 9,8 miliardy korun. Při prodeji tak vznikla škoda přesahující 5,7 miliardy korun. Podnikatelé Viktor Koláček a Petr Otava, kterým Karbon Invest patřil, prodali OKD po dvou měsících dál investiční skupině RPG Industries vedené Zdeňkem Bakalou. Tehdejší prodejní cena firmy se podle různých zdrojů pohybovala od 9 do 12 miliard korun.

Zdroj: ČTK

Sdílet