Letošní ročník KONFERENCE INSOLVENCE 2018 bude mimořádný

Tento ročník bude jíž pátý v řadě. Témat bude opravdu hodně a v panelové diskuzi na vás čekají odborníci s reálnými zkušenostmi!

KONFERENCE INSOLVENCE je již tradičně jedinečnou příležitostí ke sdílení informací z oblasti českého insolvenčního práva. Je určena všem insolvenčním správcům, advokátům a koncipientům, zástupcům znaleckých ústavů, odhadcům, dražebníkům a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti.

Čeká nás vlna končících oddlužení! Co přinese?

Neukončené zpeněžování, neukončené incidenční spory, přiznávání oddlužení, rušení oddlužení a další problémy.

Jaký je specifický dopad oddlužení na institut SJM?

Odpovědi má pro vás připravené místopředseda Krajského soudu v Ostravě Mgr. Rostislav Krhut.

Mgr. Rostislav Krhut

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Konkursním soudcem od roku 1997. Je místopředsedou Krajského soudu v Ostravě. Zvolen Právníkem roku 2013 za oblast insolvenčního práva.

Nulové oddlužení?

Co znamená ono „nulové oddlužení“, pro jaké dlužníky je dostupné, jaké věřitele může zasáhnout a co o „oddlužení za nulu“ vědí v zahraniční? A nebyly ve veřejné debatě o novele zamlčeny některé její důležité části?

Jak to vypadá s vyhláškou o personálním a materiálním vybavení?

Přijďte se zeptat koordinátora insolvenční legislativy, MSp ČR Mgr. Davida Jakuba Hoška.

Mgr. David Jakub Hošek

Absolvoval mj. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Dříve působil jako asistent soudce na občanskoprávním úseku jednoho z pražských soudů, od roku 2016 zastává post koordinátora insolvenční legislativy v rámci odboru legislativního MSp. Specializuje se na civilní proces (řízení s cizím prvkem), insolvenční právo a obnovitelné zdroje energie (z hlediska právního i technického).

Zrušení povinnosti fyzické přítomnosti insolvenčního správce v provozovně?

Rozhodnutí RAVAK a.s. – poctivost reorganizace a odůvodnění jejího povolení, věc CE WOOD, a.s. – přípustnost stížnosti proti nemeritornímu rozhodnutí, Nález Pl. ÚS 17/15 – návrh senátorů na zrušení povinnosti fyzické přítomnosti insolvenčního správce v provozovně, Nález Pl. ÚS 22/16 – přikázání incidenčního sporu jinému soudci.        

Insolvencí v judikatuře Ústavního soudu vás provede JUDr. David Uhlíř.

JUDr. David Uhlíř

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Působil jako advokát. Také byl místopředsedou České advokátní komory, konkursním a posléze insolvenčním správcem se zvláštním povolením. V roce 2017 byl jmenován do funkce soudce Ústavního soudu.

Hrozí snížení odměn insolvenčních správců?

Představy a realita ohledně odměn insolvenčních správců a novely insolvenčního zákona.

Změny, které přináší návrh novely insolvenčního zákona (parlamentní tisk č. 71). – zvyšení objemu práce insolvenčních správců, financování nových procesů, personálních kapacit a materiálního vybavení správců.

Odborné stanovisko k výši odměn insolvenčních správců na základě analýzy veřejných dat a rozsáhlého interního šetření, provedeného mezi insolvenčními správci. O tom všem pohovoří JUDr. Michal Žižlavský.

JUDr. Michal Žižlavský

Člen představenstva České advokátní komory, předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců, Advokát od roku 1991. Expert na insolvenci a restrukturalizaci korporací. Vedoucí partner advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ. Jako první získal v České republice zvláštní povolení k řešení úpadku korporací a finančních institucí. Je členem představenstva České advokátní komory a předsedou Rady expertů Asociace insolvenčních správců. Působí jako člen specializovaného senátu Nejvyššího správního soudu pro kárné delikty soudců. Je členem Legislativní rady vlády České republiky.  Získal prestižní ocenění Právník roku 2017 v kategorii insolvenční právo.”

Legislativní návrhy EU ohledně preventivní restrukturalizace korporací a oddlužení podnikatelů

Návrh nové směrnice (dokument COM(2016)/723 final), která by v EU poprvé harmonizovala podmínky, za nichž mají být podnikatelům (zejména korporacím) k dispozici preventivní, soudem podporované procesy směřující k dosažení restrukturalizace jejich kapitálové struktury mimo formální insolvenční řízení a také harmonizovaná pravidla pro oddlužení podnikatelů – fyzických osob. O průběhu a dosavadních výsledků legislativního procesu v EU a jeho očekávatelných dopadech na české právo úvěrových vztahů vás bude informovat JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.

JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.

Tomáš Richter působí jako Of Counsel v pražské kanceláři Clifford Chance LLP a vyučuje na Institutu ekonomických studií FSV UK v Praze. Byl členem skupiny privátních expertů, s níž Evropská komise konzultovala svůj návrh COM(2016)/723, jakož i svůj návrh novelizace evropského insolvenčního nařízení, který vyústil v nové nařízení 2015/848 (recast), účinné od června 2017. V roce 2017 vyšlo v nakladatelství Wolters Kluwer druhé vydání jeho knihy “Insolvenční právo”. Přehled jeho publikací je k dispozici na ies.fsv.cuni.cz/sci/publication/user/id/73/lang/cs .

Panelová diskuze:

Mgr. Ing. Eva Hepperová

Od 1. 7. 2000 správkyní konkursní podstaty a od 2. 6. 2009 insolvenční správkyní. Od roku 2014 je předsedkyní Spolku moravských insolvenčních správců.

Mgr. Rostislav Krhut
Mgr. David Jakub Hošek

Sdílet