Letos je očekáván nárůst insolvencí firem o dvě procenta

Rok 2020 se stane čtvrtým rokem v řadě, ve kterém poroste ve světě platební neschopnost firem.

Ačkoli se od roku 2016 tento nárůst vyznačuje stále pomalejším tempem, analytici světového lídra v pojištění pohledávek  přesto předpokládají meziroční navýšení počtu insolvencí o šest procent. V ČR očekává společnost nárůst o dvě procenta.

Firmy letos budou muset čelit především nižšímu tempu hospodářského růstu. Klíčovým přispěvatelem zvyšování počtů globálních insolvencí se stane Asie (meziročně nárůst o osm procent), a to zejména kvůli Číně (deset procent) a Indii (11 procent). Také většina zemí západní Evropy zaznamená mírnější nárůst insolvencí, Německo o tři procenta, Itálie o čtyři procenta, Španělsko o pět procent či Spojené království o tři procenta. Výjimkami v celosvětově rostoucím trendu platebních neschopností bude Brazílie (minus tři procenta) a Francie (nula procent).

“Zpomalení ekonomického růstu se však netýká pouze vyspělých ekonomik, potýká se s ním také industriální odvětví jako takové. Řadu společností budou letos nadále držet pod tlakem i přetrvávající efekty obchodních válek, politická nejistota v mnoha oblastech a také společenské napětí,” uvedla ředitelka Euler Hermes ČR Iva Palusková. Zatímco uvolnění globálních měnových a finančních podmínek podle ní přinese určité zlepšení, sílící cenová konkurenceschopnost a vyšší výplaty omezí ziskové marže a přinesou starosti firmám ve většině zemí.

Trend obchodních insolvencí byl na vzestupu i v roce 2019 s meziročním růstem o devět procent. Důvodem byla zejména dlouhotrvající vlna platební neschopnosti v Číně (o 20 procent) a v menším rozsahu také vlivem zvratu trendu v západní Evropě (dvě procenta) a Severní Americe (tři procenta). 

Rok 2019 poznamenaly dva klíčové faktory, které ovlivnily loňský vývoj insolvencí. Šlo o zpomalení makroekonomického růstu a vyšší úroveň nejistoty, která je přímým důsledkem politického vývoje a obchodních válek. Firmy se tak loni musely vyrovnávat se slabší globální poptávkou i slabším celosvětovým obchodem. Tyto obtíže nakonec komplikovaly výrobu a přispívaly ke zvyšování cen. Komplikace se společnostem nevyhýbaly ani při zásobování.

Zdroj: ČTK

Sdílet