KONFERENCE INSOLVENCE 2019 – rozhovor s doc. JUDr. Tomášem Richterem LL.M., PhD

Téma: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení.

Tomáš Richter se stal prvním členem představenstva International Insolvency Institute ze střední a východní Evropy

Docent Tomáš Richter, Of Counsel působící v mezinárodní advokátní kanceláři Clifford Chance, byl na výroční konferenci v Barceloně zvolen členem představenstva International Insolvency Institute, neziskové organizace zaměřující se na rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti insolvence. V devatenáctileté historii International Insolvency Institute jde o prvního člena představenstva pocházejícího ze zemí střední a východní Evropy.

Tomáš Richter je advokátem od roku 1998, od roku 2004 je také rozhodcem. V advokátní kanceláři Clifford Chance působí od roku 2006, a kromě poskytování právních konzultací klientům vede v Clifford Chance Prague také právní know-how. Je autorem řady publikací v tuzemsku i zahraničí. Jako konzultant se podílel na tvorbě právních předpisů v České republice i Evropské unii, naposledy asistoval Evropské komisi při tvorbě návrhu nové směrnice 2019/1023 o restrukturalizačních rámcích. Prestižní ratingová společnost Chambers & Partners řadí Tomáše Richtera pravidelně mezi vedoucí experty v oblasti insolvence a restrukturalizace v České republice.

Pro více informací, můžete také navštívit: www.cliffordchance.com a www.linkedin.com/company/clifford-chance-llp.

Sdílet