KONFERENCE INSOLVENCE 2018 startuje v pátek!

Pátý ročník KONFERENCE INSOLVENCE 2018 odstartuje v pátek 8.6.2018 v 8.45 hodin v Praze, v konferenčním sále hotelu DUO. Letošní ročník bude plný aktuálních témat, atraktivních hostů i partnerů!

Mgr. David Jakub Hošek

Oddlužení: nepřítel a svůdce? – několik úvah na okraj debat o oddlužovací novele

Vláda A. Babiše v demisi předložila do Poslanecké sněmovny k projednání novelu insolvenčního zákona, která má rozšířit přípustnost oddlužení i na osoby, které se v současnosti nacházejí v dluhové pasti. Tato novela byla znovu předložena v totožném znění jako v minulém volebním období, navzdory tomu, že je od počátku vnímána kontroverzně. Co znamená ono “nulové oddlužení”, pro jaké dlužníky je dostupné, jaké věřitele může zasáhnout a co o “oddlužení za nulu” vědí v zahraniční? A nebyly ve veřejné debatě o novele zamlčeny některé její důležité části?

Mgr. Rostislav Krhut

SJM v oddlužení

Nástin specifického dopadu oddlužení na institut SJM.

Závěrečná fáze oddlužení splátkovým kalendářem

Rušení oddlužení, přiznávání osvobození, nedokončené zpeněžování, neukončené incidenční spory.

JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.

Preventivní restrukturalizace korporací a oddlužení podnikatelů – legislativní návrhy EU

Na konci roku 2016 předložila Evropská komise návrh nové směrnice (dokument COM(2016)/723 final), která by v EU poprvé harmonizovala podmínky, za nichž mají být podnikatelům (zejména korporacím) k dispozici preventivní, soudem podporované procesy směřující k dosažení restrukturalizace jejich kapitálové struktury mimo formální insolvenční řízení. Návrh rovněž předkládá harmonizovaná pravidla pro oddlužení podnikatelů – fyzických osob. Předmětem příspěvku bude informace o průběhu a dosavadních výsledcích legislativního procesu v EU a jeho očekávatelných dopadech na české právo úvěrových vztahů.

JUDr. David Uhlíř

Insolvence v judikatuře Ústavního soudu

Rozhodnutí RAVAK a.s. – poctivost reorganizace a odůvodnění jejího povolení, věc CE WOOD, a.s. – přípustnost stížnosti proti nemeritornímu rozhodnutí, Nález Pl. ÚS 17/15 – návrh senátorů na zrušení povinnosti fyzické přítomnosti insolvenčního správce v provozovně, Nález Pl. ÚS 22/16 – přikázání incidenčního sporu jinému soudci.

JUDr. Michal Žižlavský

Odměny insolvenčních správců a novela insolvenčního zákona – představy a realita

Příspěvek se věnuje změnám, které přináší návrh novely insolvenčního zákona (parlamentní tisk č. 71). Zabývá se dopady navrhovaných změn do praxe. Novela zvyšuje objem práce insolvenčních správců. Chybí debata o tom, jak je zabezpečeno financování nových procesů, personálních kapacit a materiálního vybavení správců. V rámci příspěvku bude představeno odborné stanovisko k výši odměn insolvenčních správců. Jeho zpracování zadala Asociace insolvenčních správců, aby zahájila kvalifikovanou diskuzi. Vychází z analýzy veřejných dat a rozsáhlého interního šetření, provedeného mezi insolvenčními správci.

Kdo ovládne panelovou diskuzi?

Insolvenční správkyně se zvláštním povolením a předsedkyně Unie spolku insolvenčních správců:

Mgr. Ing. Eva Hepperová

Místopředseda Krajského soudu v Ostravě.

Mgr. Rostislav Krhut

Koordinátor insolvenční legislativy, Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Mgr. David Jakub Hošek

A naši milí partneři akce?

Více na: www.konferenceinsolvence.cz

Sdílet