Komise dala insolvenčním správcům za pravdu, ministerstvu vrací vyhlášku o jejich vybavení

Jedná se o dílčí vítězství a insolvenční správci si budou muset ještě počkat na to, jak se k nastalé situaci postaví Ministerstvo spravedlnosti, ale současně je to významné zadostiučinění ve chvíli, kdy držíte v ruce rozsudek Ústavního soudu ČR a zároveň se nemůžete zbavit pocitu, že jej ministerstvo naprosto ignoruje.

Insolvenční správci se ocitli pod drobnohledem bývalého ministra spravedlnosti Pelikána v otázce administrativního personálu a vybavení provozoven. Tomu byla mimo jiné trnem v oku praxe sdílení administrativního personálu mezi insolvenčními správci. Proto se jí snažil navrhovanou vyhláškou zabránit. Oblast insolvencí totiž není Ministerstvem spravedlnosti ČR akceptována jako podnikání, a to nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 17/15 navzdory. Sice k tomu žádný zřejmý důvod není, ale z pohledu ministra Pelikána měli insolvenční správci specifické postavení a sdílení personálu jim proto chtěl zakázat. Nové povinnosti správcům ministerstvo navíc chtělo uložit „pouhou“ vyhláškou, nikoliv zákonem.

K návrhu této vyhlášky se aktuálně vyjádřila pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 3. Ta projednala předložený návrh vyhlášky per rollam a zaujala stanovisko potvrzující námitky, které na vyhlášku padaly nejen ze strany insolvenčních správců, ale také z některých oficiálních připomínkových míst. Konkrétně, že insolvenční správce je podnikatel jako každý jiný a není možné jej omezovat na jeho právech. Nelze mu tedy stanovovat mj. povinný počet zaměstnanců či naopak zakazovat jejich sdílení. Navíc způsobem, kdy počet zaměstnanců vyhláška stanovuje negativně. Vytyčuje totiž, kdy je jejich počet nedostatečný, a ne opak, tedy stav, kdy je jejich počet dostatečný. Stejně tak nelze omezovat ani zaměstnance insolvenčních správců a upírat jim právo na svobodnou volbu povolání.

Pracovní  komise Legislativní rady vlády tedy mj. potvrdila výše zmíněný nález Ústavního soudu ČR, nedoporučila vydání vyhlášky v navržené podobě a navrhuje její zásadní přepracování. Nyní je tedy na ministerstvu, jak se stanoviskem komise naloží.

Doufejme, že se stav narovná a pro všechny podnikatele v České republice budou platit rovné podmínky, aby se podařilo nastavit férový rámec pro práci insolvenčních správců.

Autor: Tomáš Valášek

Zdroj: Česká justice

Sdílet