Informace Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k výkonu činnosti insolvenčních správců s ohledem na vyhlášený nouzový stav

Ministerstvo spravedlnosti jako dohledový orgán nad činností insolvenčních správců sděluje.

Ministerstvo spravedlnosti jako dohledový orgán nad činností insolvenčních správců sděluje, že:

1. V rámci zamezení šíření infekce napříč regiony neshledává naplnění materiálního znaku přestupku podle § 36b odst. 2 zákona o insolvenčních správcích v případě, kdy po dobu vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 insolvenční správce nezajišťuje svou činnost v úředních hodinách provozovny. To nezbavuje insolvenčního správce povinnosti být osobám, jichž se insolvenční řízení týká, dostupný jiným vhodným způsobem.

2. V rámci zamezení šíření infekce napříč regiony neshledává naplnění materiálního znaku přestupku podle § 36b odst. 1 písm. i) zákona o insolvenčních správcích v případě, kdy po dobu vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 insolvenční správce neprovede ve lhůtě podle § 136 odst. 2 písm.f) insolvenčního zákona osobní přezkum přihlášených pohledávek a z tohoto důvodu ve lhůtě nepodá zprávu o přezkumu, zprávu pro oddlužení a soupis majetkové podstaty. Povinnost činit přezkum podle § 410 odst. 2 insolvenčního zákona osobně není nijak dotčena. Stejně tak není stanoviskem Ministerstva spravedlnosti nijak dotčena dohlédací činnost insolvenčního soudu v konkrétním případě. Obdobné platí i pro úkony nutné k soupisu majetkové podstaty.

Kompletní znění informace naleznete zde.

Sdílet