I přes řadu otazníků bude oddlužovací novela přínosem, shodují se experti

Na oddlužení může od 1. června dosáhnout více lidí než dosud. Někteří dlužníci se navíc nyní mohou zbavit svých závazků rychleji. Namísto dosavadních pěti let jim na to stačí o dva roky méně.

Soudy, exekutoři a insolvenční správci se připravují na nárůst počtu nových návrhů na oddlužení o desítky tisíc ročně. Zvládnout nápor by jim mohly pomoci technologické inovace, například v podobě videokonferencí.

Novela insolvenčního zákona přinesla i další změny. U některých z nich ale zatím není jasné, jak přesně budou v praxi fungovat – příkladem je nová pravomoc soudů nařídit uchazečům o oddlužení vyčerpat až 100 hodin odborného sociálního poradenství.

Už více než dva týdny uplynuly od chvíle, kdy nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona. Ta od 1. června otevřela cestu k oddlužení i lidem, kteří předtím na osobní bankrot neměli šanci dosáhnout. Zatímco dosud museli dlužníci prokazovat, že budou v následujících pěti letech schopni splatit alespoň 30 % všech svých závazků, nyní tato podmínka padla. Konečné slovo bude mít v řadě případů soud. Přibyla také tříletá varianta, kterou mohou využít ti lidé, kteří zvládnou v této časové lhůtě uhradit 60 % svých dluhů. Oddlužení ve zkrácené době se týká také zvlášť zranitelných osob, mezi které patří starobní důchodci a tělesně postižení ve druhém a třetím stupni. Podmínka splatit alespoň 60 % závazků se přitom na tyto dlužníky nevztahuje.

Novela insovenčního zákona ale přinesla i mnoho dalších novinek. Ačkoli u některých z nich zatím není jasné, jak přesně budou v praxi fungovat, odborníci se shodují, že celkově by měla být norma přínosem. „Je to velký posun kupředu. Novela na jedné straně motivuje dlužníky, aby pracovali na svém restartu, oddlužili se a začali nový život, na druhé straně ale nesnižuje ani jejich odpovědnost a tím pádem nepoškozuje věřitele,“ uvedl poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher, který je zároveň místopředsedou sněmovního podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení. Také podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného, jenž stojí v čele sněmovního podvýboru pro problematiku exekucí, se novele povedlo spravedlivě a vyváženě zkombinovat umožnění vstupu do oddlužení co největšímu množství poctivých dlužníků s podmínkami, které nejsou vůči věřitelům příliš přehnané.

Pracovní a dluhová poradkyně nevládní neziskové organizace Člověk v tísni Zita Prošková hodnotí pozitivně mimo jiné i zkrácenou lhůtu pro oddlužení starobních důchodců a invalidních důchodců. Tyto zranitelné skupiny lidí se budou moci podle novely zbavit dluhů už za tři roky. Poslanec Výborný nicméně upozorňuje také na rizika tohoto opatření. „Důchodci a invalidé v těchto stupních určitě potřebují specifický sociálně citlivý přístup. Na druhou stranu jsem si vědom rizika, že příbuzní mohou manipulovat například důchodce k tomu, aby si vzali spotřebitelský úvěr místo nich,“ říká.

Novinkou v právní úpravě procesu oddlužení bude od 1. června rovněž pravomoc soudů nařídit uchazečům o oddlužení vyčerpat až 100 hodin odborného sociálního poradenství s cílem předejít jejich budoucímu úpadku. Někteří poskytovatelé těchto služeb ale už nyní upozorňují na to, že pokud soudy budou této možnosti hojně využívat, narazí systém v tomto bodě na nedostatečnou kapacitu. „Kraje by měly upravit a navýšit podporu neziskových organizací poskytujících tuto službu. Systém by se měl otevřít i akreditovaným i neziskovým subjektům dle insolvenčního zákona, ale nepracujícím v režimu zákona o sociálních službách,“ myslí si ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal.

David Šmejkal z Poradny při finanční tísni vidí prostoru pro možné úpravy a doplnění insolvenčního zákona dost, přesto by si také podle něj měla norma nejdříve „sednout“. Podle Zity Proškové se ovšem insolvenční zákon brzkým změnám nevyhne. „Tak jak je napsaný, dal vzniknout celé řadě otazníků a rozdílných výkladů, určitě ale bude muset dojít k jeho změně v souvislosti s evropskou směrnicí, která zavádí nulové oddlužení pro podnikatele,“ uzavírá pracovní a dluhová poradkyně.

Zdroj: Česká justice

Sdílet