Dohled Ministerstva spravedlnosti nad insolvenčními správci

Co se dělo na semináři zaměřeném na dohled MSp nad správci s Mgr. Ing. Klárou Vítkovou?

Mgr. Ing. Klára Vítková, do konce roku 2020 vedoucí insolvenčního oddělení na odboru insolvenčním a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR, přednesla komplexní informace o rozsahu dohledových pravomocí MSp ve vztahu k insolvenčním správcům, včetně historického vývoje, judikatury a příkladů z praxe.

Za poslední tři roky výrazně narostla agenda dotazů a stížností. Jen za rok 2020 vzrostl počet dotazů a stížností o více než 35 % na téměř 550 s tím, že roste počet kvalifikovaných dotazů. V letech 2017 až 2020 bylo 90 – 95 % stížností vyhodnoceno jako nedůvodných. Pokud však byly důvodné, obvykle bylo pochybení insolvenčního správce natolik zásadní, že vedlo k řízení o přestupku či licenčnímu řízení. Nejčastější stížnosti můžete najít na: https://insolvence.justice.cz/casto-podavane-stiznosti/.

  • Za jaká konkrétní pochybení byla historicky insolvenčním správcům zrušena povolení k výkonu činnosti?
  • O jakých skutečnostech má insolvenční správce informační povinnost vůči MSp?
  • Jaká jsou specifika přestupkového řízení oproti licenčnímu řízení?
  • Jaké námitky insolvenční správci historicky často uváděli v řízeních o pozastavení povolení a které z nich (ne)byly považovány za relevantní?
  • Jaké námitky insolvenční správci historicky často uváděli v řízeních o zrušení povolení a jaké možnosti a povinnosti má MSp v takovém řízení?
  • Jaké jsou vaše povinnosti při výkonu činnosti v sídle a na provozovně a jaká oprávnění má MSp při jejich kontrole?
  • Co má správce řešit, pokud je dlouhodobě nemocný?
  • Věděli jste, že povinnost pojištění trvá (až na výjimky) i tehdy, pokud má insolvenční správce pozastavené povolení?
  • Dokládáte správně potvrzení o pojištění odpovědnosti za škodu za určené období?

Jedním z témat bylo také rozlišení dohlédací činnosti soudu a dohledu MSp, rekapitulace jejich účelů a možných prostředků jejich realizace. Podrobně byl rozebrán konkrétní rozsudek MSPH, který potvrdil jejich vzájemnou nezávislost.

Pokud chcete další podrobnosti z šestihodinového semináře, odpovědi na výše uvedené otázky, konkrétní judikaturu a poznatky z praxe, objednejte si záznam semináře včetně prezentace.

Sdílet