Dětských dlužníků je necelé jedno promile

Dětští dlužníci se celkovém počtu nezaplacených dluhů, které má inkasní společnost M.B.A Finance ve správě, podílejí necelým jedním promile.

Nejvíce nezletilých dluží za pokuty v městské dopravě, jednotlivé případy se objevují u bank a telefonních operátorů. Většinu takových dluhů rodiče zaplatí mimosoudně.

U bank dětem nejčastěji vznikají dluhy na běžném účtu, který založí rodiče, ale nedávají na něj peníze. Dluh pak vzniká z poplatků za jeho vedení. “Takových případů jsou za rok desítky a nezaplacené dluhy nepřesahují tisíc korun. Vzhledem k počtu a velikosti ostatních pohledávek bank je to marginální jev. Banky je s ohledem na reputační rizika většinou tvrdě nevymáhají a snaží se o smírné řešení,” uvedl provozní ředitel M.B.A. Finance Jakub Zetek.

U telefonních operátorů jde rovněž o řádově desítky případů. Na vině bývají rodiče, často i úmyslně, kdy se za svoje děti schovávají před placením účtů, uvedla společnost.

Kolik dětí celkem dluží za svoz komunálního odpadu nebo za pokuty, není centrálně evidováno, podle Exekutorské komory je nyní proti nezletilým vedeno 3500 exekucí.

Poslanci 10. července schválili novelu insolvenčního zákona pro snazší oddlužení lidí, kterým vznikly dvě třetiny dluhu do jejich 18 let věku. Ti stráví v insolvenci pouze tři roky místo pěti a nebude pro ně platit podmínka splacení minimálně 30 procent dluhu. Normu ještě musí projednat Senát a podepsat prezident. Opravdové řešení problému by mohla podle Zetka přinést připravovaná novela občanského zákoníku, podle které by dluhy dětí přecházely na zákonného zástupce, případně na stát.

“Je to logické, protože právní i morální odpovědnost za vztahy, ze kterých vznikají nesplácené dluhy nezletilých, by měli nést jejich rodiče, nebo ustanovení zástupci. Případy, kdy se po dětech vymáhá dluh, jsou proti zdravému rozumu a zákonodárci teď s velkým halasem látají díru, kterou sami vytvořili. Pokud je dlužník nezletilý, o zaplacení dluhu jednáme pouze s jeho zákonným zástupcem,” doplnil Zetek.

Dluhy za komunální odpad nebo nezaplacené jízdné vymáhají firmy, které jsou v drtivé většině ovládané městy, a jde tedy vlastně o státní firmy, které by se mohly snažit o vstřícné vyřešení, když legislativa zatím selhává.

zdroj: ČTK

Sdílet