Čím dál více insolvenčních správců sdílí zaměstnance i provozovny

Čím dál více insolvenčních správců spojuje síly a sdílí zaměstnance i provozovny. Pro řadu z nich je to jediná možnost, jak dál růst
  • Podíl deseti největších kanceláří insolvenčních správců na trhu klesl za poslední tři roky o více než třetinu. Do větších subjektů se ve snaze růst čím dál více sdružují i ostatní správci.
  • Změny na trhu podnítila také novela insolvenčního zákona účinná od letošního června. Počet uchazečů o oddlužení díky ní vzrostl na dvojnásobek, což správce nutí hledat způsoby, jak skokový nárůst objemu práce zvládnout.
  • Kvůli již deset let stagnující odměně jsou správci nuceni držet náklady nízko, roste tak například zájem o sdílení zaměstnanců i provozoven.

Zatímco ještě v roce 2016 připadlo na desítku největších kanceláří insolvenčních správců více než 26 % všech nových insolvenčních řízení, nyní je jejich podíl o deset procentních bodů menší. Do větších subjektů se totiž čím dál více sdružují i správci, kteří dosud působili samostatně. Pro řadu z nich je to jediný způsob jak dál růst, pro některé jde dokonce o jedinou možnost, jak přežít. „Soudy přidělují insolvenční řízení jednotlivým správcům rotačním způsobem. Kancelář o jediném správci tak dostane na starost desetkrát méně případů než subjekt, ve kterém je sdruženo deset správců,“ popisuje Tomáš Valášek, výkonný ředitel společnosti Insolvence 2008, jež dodává software a služby pro insolvenční správce a má tak přehled o dění na trhu.

Počet společníků veřejných obchodních společností, do nichž se správci sdružují, vzrostl za posledních pět let na dvojnásobek. Zatímco v roce 2015 jich bylo 121, nyní už je společníků 240. Některé kanceláře mají už přes 10 společníků. Celkový počet subjektů, jež na trhu působí, přitom ve stejném období klesl ze 457 na 442. Důvod je nasnadě. Jakmile se nezávislý insolvenční správce stane novým společníkem již existující veřejné obchodní společnosti, přestane seve statistikách jeho jméno objevovat.

Klíčových změn se ale na trhu insolvenčních správců odehrává více. Letos v červnu totiž nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, jež zmírnila podmínky pro oddlužení. Počet lidí vstupujících do insolvence tak skokově narostl na více než dvojnásobek, což představuje přes tři tisíce nových řízení každý měsíc. Pro insolvenční správce to podle Valáška znamená především výrazný nárůst objemu práce. Týká se to přitom nejen odborné agendy, ale také běžných administrativních úkonů. „Insolvenční správce není úředník, ale odborník. Proto není divu, že se správci snaží v první řadě hledat způsob, jak přenést základní administrativní zátěž na své proškolené zaměstnance, či tyto činnosti zvládat rychleji za pomoci softwaru. Jde jim především o to, aby měli více času na práci, při které nejlépe uplatní svoje zkušenosti a vzdělání. Nedává smysl, aby vysoce kvalifikovaný insolvenční správce ručně přepisoval data do systému nebo skenoval dokumenty. Na to je jeho čas příliš cenný,“ popisuje Valášek.

Najmout další administrativní síly je ale pro insolvenční správce často komplikované. Kromě všeobecného nedostatku uchazečů na trhu práce hraje roli i to, že odměna insolvenčních správců zůstává už deset let stejná, a tak jsou nuceni držet náklady nízko. „V jiných odvětvích se platí i o polovinu více než před pěti lety a týká se to i pozic, na které insolvenční správci najímají pracovní síly nejčastěji. I proto se čím dál více správců uchyluje ke sdílení administrativních pracovníků mezi sebou. Ať už přímo, nebo prostřednictvím specializovaných služeb k softwaru jako je virtuální asistentka,“ popisuje Valášek. Správci se častěji dělí také o provozovny, které jim umožňují osobní kontakt s dlužníky i věřiteli.

Zároveň narůstá poptávka po softwaru, který insolvenčním správcům usnadňuje a urychluje práci. Některé činnosti ale zatím digitalizovat nelze, protože jsou navázány na interakci s českou justicí, kde digitalizace postupuje kvůli náročnosti celého procesu zatím pomalu. Zlom by mohl přinést plně elektronický insolvenční rejstřík. Česko má o podobné řešení zájem, kvůli nedostatkům v zadání ale Ministerstvo spravedlnosti letos na jaře zrušilo výběrové řízení na dodavatele. Před vypsáním nového tendru je nyní třeba připravit projekt znovu a lépe.

Autor: Insolvence 2008

Zdroj: Česká Justice

Sdílet