Česká justice těží z moderních komunikačních technologií. I díky pomoci z Norska uskuteční už 2,5 tisíce videokonferencí měsíčně

Od vůbec prvního využití videokonference v české soudní síni už uplynulo více než 15 let. Naplno ale začala tuzemská justice využívat výhod této moderní technologie až po roce 2014.

Přispěly k tomu prostředky z Norských fondů, které z 80 % pokryly náklady na pořízení více než 140 videokonferenčních zařízení pro soudy, státní zastupitelství a věznice. Projekt za více než 60 milionů korun přispěl k tomu, že se počet videokonferenčních přenosů v české justici zvýšil z původních 300 na nynějších 2 500 měsíčně a nadále roste.

Za projekt Zavedení videokonferencí v resortu justice získalo Ministerstvo spravedlnosti ČR v loňském roce dokonce speciální čestné ocenění od České asociace manažerů informačních technologií v rámci soutěže IT projekt roku 2017.

Ocenění převzal ředitel odboru informatiky resortu justice Jan Ladin, který poukázal na výhody moderní technologie: „Cílem projektu byla úspora času i financí, neboť odpadají náklady na převoz dotyčných osob. To se nám podařilo naplnit již v prvních měsících fungování a v této úspěšné praxi pokračujeme i nadále, což dokazuje zvyšující se počet uskutečněných videokonferencí.“

Nejčastěji se videokonferenční hovory v justici využívají k výslechům zadržených, obviněných či odsouzených osob, nebo jejich pomocí vypovídají svědkové či znalci. Kromě nesporných časových a finančních úspor má rozmach moderních technologií v této oblasti také další příznivé dopady, které nemusí být na první pohled zcela patrné. Například vězeňská správa kromě ušetřených peněz za eskorty osob, které je nyní možné vyslechnout přímo v areálu věznic, zmiňuje také snížení bezpečnostního rizika, jež s sebou eskorty vždy nesou. Psychologové si zase pochvalují, že videokonference jsou šetrnější ke zvlášť zranitelným osobám, jako jsou například oběti sexuálního násilí. A konečně soudci a další pracovníci justice zmiňují, že při videokonferencích bývají výpovědi svědků či znalců stručnější, věcnější a přesnější.

Videokonference pomáhají nejen v rámci české justice, ale často se využívají také v rámci přeshraniční spolupráce. Na videokonferenčních výsleších svědků a dalších účastníků soudních stání napříč evropskými zeměmi jsou přínosy moderních komunikačních technologií přitom patrné ještě více, než je tomu ve vnitrostátním styku. Vzdálenosti, na které by jinak bylo osoby nutné fyzicky převážet, a s tím spojené ušetřené finanční i časové náklady, jsou totiž ještě větší.

S tím, jak obliba videokonferencí v české justici roste, dají se se moderní technologie uplatnit například v oblasti insolvenčních řízení a v procesu oddlužení. „Pokud do provozovny insolvenčního správce přijde dlužník, věřitel či další subjekt neohlášeně, či mimo termín sjednané osobní schůzky, a správce kvůli tomu na místě nezastihne, může to za dodržení vysokých standardů autorizace a zabezpečení vše proběhnout pomocí videokonferenčního hovoru,“ říká Tomáš Valášek, výkonný ředitel naší společnosti Insolvence 2008, která dokončila vývoj a testování videokonferencí pro insolvenční správce.

Autor: Redakce IZ

Sdílet