Bezpečnost hesel

Dbáme na bezpečnost dat, která jsou evidovaná v systému Insolvenční správce®. Proto jsme se rozhodli pomocí silných hesel ještě lépe zabezpečit přístup do softwaru. Pokud vaše heslo není dostatečně silné, systém vás upozorní a nabídne vám možnost jednoduše si heslo změnit.

Uživatelé často nevědí, jaké prvky by mělo bezpečné heslo obsahovat. Heslo slouží pro ochranu přístupu k informacím v systému, ke kterým by se neměla dostat neoprávněná osoba. Jeho bezpečnost je tedy na místě.

Pro bezpečná hesla se používá označení silná hesla. Jedná se o hesla, která nejsou snadno prolomitelná. Minimální délka takového hesla by proto měla být alespoň osm znaků. V ideálním případě by mělo být současně tvořeno kombinací čísel, speciálních znaků a velkých a malých písmen.

Častou chybou při volbě hesla je použití krátkých, snadno odhadnutelných kombinací. Při volbě hesla se proto vyvarujte jmen blízkých osob, dat narození, posloupností písmen nebo čísel nebo opakování jednoho znaku.

Pokud si s vytvořením bezpečného hesla nevíte rady, použijte mnemotechnickou pomůcku. Často užívanými pomůckami jsou počáteční a koncová písmena básniček, říkanek nebo reklamních sloganů. Příkladem může být věta: Dvakrát měř, jednou řež!, z níž vznikne heslo 2xm;J5!. Ověření síly hesla si můžete vyzkoušet na internetu například na stránkách: http://hodza.net/password-meter/.

Bezpečné heslo si nikam nezapisujte, také ho nezadávejte na cizích počítačích nebo při připojení přes nezabezpečenou síť Wi-Fi. Pozor si také dejte na používání pouze jednoho hesla ke všem přístupům. To s sebou nese problém zapamatování si velkého množství hesel. Nabízí se však možnost programu pro správu hesel KeePass nebo placeného programu Roboform, kde jsou hesla v bezpečí uložena.

Bezpečnosti hesel bychom měli věnovat maximální pozornost a opatrnost. Vytvořením bezpečného hesla a jeho správným zacházením předcházíme možným komplikacím s jeho prolomením. Děkujeme, že si změníte své heslo v systému Insolvenční správce® a pomůžete nám tak s ochranou vašich dat.

Zdroj: Redakce IZ

Sdílet