1. DÍL: Podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení a na povolení oddlužení

Soupis návrhu na povolení oddlužení a insolvenční návrh

Kdo a kdy může návrhy podat?

Návrh na povolení oddlužení můžete podat pouze vy, jakožto dlužník, ale insolvenční návrh můžete podat vy i věřitel.

Pokud podá insolvenční návrh věřitel, máte 30 dní od doručení insolvenčního návrhu vám na to, abyste si mohli podat návrh na povolení oddlužení.

Co zahrnuje soupis návrhu na povolení oddlužení?

 1. soupis návrhu = vyplnění příslušného formuláře a jeho příloh
 2. podání návrhu k insolvenčnímu soudu = zaslání podání elektronicky do datové schránky soudu nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem
 3. další činnosti s tím nezbytně spojené, zejména odstranění vad návrhu na výzvu soudu1) = porada s dlužníkem a odstranění vad návrhu na povolení oddlužení. 2)  

Kdo je oprávněn návrh na povolení oddlužení sepsat?

Pokud chcete podat návrh na povolení oddlužení, musíte se obrátit na osobu, která je dle zákona oprávněna návrh podat.

Touto osobou je:

 • advokát,
 • notář,
 • soudní exekutor,
 • insolvenční správce
 • akreditovaná osoba.

Kdo to je akreditovaná osoba?

Osoba oprávněná poskytovat služby v oblasti oddlužení a povinnost poskytovat tyto služby bezplatně.3)

Seznam akreditovaných osob lze nalézt na internetu na adrese https://insolvence.justice.cz/.

Komu a jakou odměnu uhradíte za soupis návrhu?

Advokátu, notáři, soudnímu exekutorovi, insolvenčnímu správci.

Maximální výše odměny:

 • jeden dlužník – 4.000 Kč bez DPH (4.840 Kč s DPH )
 • dlužníci manželé – 6.000 Kč bez DPH  (7.260 Kč.9) s DPH)

Vyšší částku po Vás nikdo nemůže požadovat!

Na co si dát při podání návrhu na povolení oddlužení pozor

Několik základních rad pro úspěšné sepsání návrhu na povolení oddlužení:

a) respektujte pokyny pro vyplnění formuláře návrhu na povolení oddlužení zveřejněné na adrese: isir.justice.cz/isir/common/stat.do

b) vyplňte všechny kolonky, žádnou nevynechejte,

c) kolonka 07, „Popis rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek/hrozící úpadek“ – zde popište svými slovy, jak jste se dostali do situace, které vedla k podání návrhu na povolení oddlužení, např. zda je důvodem ztráta zaměstnání, rozvod manželství, ztráta zaměstnání, neuvážené ranní půjček apod., je potřeba být, pokud možno, konkrétní, jinak soud nemusí Váš návrh na povolení oddlužení přijmout,

d) připojte k návrhu na povolení oddlužení všechny přílohy, které zákon vyžaduje:

 • seznam majetku, kde bude uveden všechen Váš majetek, domy, pole, lesy, auta, cennější movité věci (televize, počítače, sedací souprava apod.),
 • potvrzení o příjmech za posledních 12 měsíců, doklad Vám na požádání vystaví Váš zaměstnavatel (za dobu, kdy jste byly zaměstnání) nebo úřad, který Vám vyplácel sociální dávky nebo podporu v nezaměstnanosti,
 • čestné prohlášení, že jste jako dlužník byl při sepisu insolvenčního návrhu poučen o svých povinnostech v insolvenčním řízení, že v oddlužení budete řádně platit pohledávky svých věřitelů, že vynaložíte veškeré úsilí, které po Vás lze spravedlivě požadovat, k jejich plnému uspokojení, že budete plnit všechny povinnosti vyplývající z insolvenčního zákona a z rozhodnutí o schválení oddlužení a že budete přiznávat veškeré své příjmy v plné výši; prohlášení připraví a dá Vám podepsat osoba, která s Vámi bude návrh sepisovat.4)

Zdroj: Redakce IZ

1) § 418a insolvenčního zákona

2) § 128 odst. 2, § 390, § 390a § 393 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona

3) § 390a odst. 4 insolvenčního zákona

4) § 392 odst. 1 insolvenčního zákona

Sdílet