Proběhlé semináře s odborníky

Příprava návrhů na povolení oddlužení

Seminář s Mgr. Lukášem Pachlem

Insolvenční novela 2019 a aktuální judikatura

Seminář s Mgr. Soňou Kacovskou, JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D. a Mgr. Viktorem Švantnerem

Novela insolvenčního zákona – revoluce či evoluce?

Seminář s JUDr. Ing. Zdeňkem Strnadem, Ph.D. MPA, Mgr. Ondřejem Zezulkou a JUDr. Lukášem Zrůstem, Ph.D., LL.M., MBA, BA (HONS)

KONFERENCE INSOLVENCE 2019

6. ročník

Novela insolvenčního zákona – verze 2019 (příprava před startem)

Seminář s Mgr. Bc. Tomášem Jirmáskem

Insolvenční minimum

Seminář s Mgr. Lukášem Pachlem

Vybrané otázky v oddlužení, judikatura v oddlužení a incidenčních sporech a náhled připravované novely insolvenčního zákona

Seminář s JUDr. Jaroslavou Mištovou a Mgr. Jáchymem Oswaldem