Proběhlé semináře s odborníky

KONFERENCE INSOLVENCE 2019

6. ročník

Novela insolvenčního zákona – verze 2019 (příprava před startem)

Seminář s Mgr. Bc. Tomášem Jirmáskem

Insolvenční minimum

Seminář s Mgr. Lukášem Pachlem

Vybrané otázky v oddlužení, judikatura v oddlužení a incidenčních sporech a náhled připravované novely insolvenčního zákona

Seminář s JUDr. Jaroslavou Mištovou a Mgr. Jáchymem Oswaldem

Příprava návrhů na povolení oddlužení

Seminář s Mgr. Lukášem Pachlem