Proběhlé semináře s odborníky

KONFERENCE INSOLVENCE 2021

Největší insolvenční akce roku!

Dohled Ministerstva spravedlnosti nad insolvenčními správci

Seminář s Mgr. Ing. Klárou Vítkovou

Činnost správce, odměňování a postavení zajištěného věřitele

Seminář s JUDr. Jolanou Maršíkovou

Novela insolvenčního zákona – verze 2019 (rok poté) a verze 2020 (rok nula)

Seminář s Mgr. Tomášem Jirmáskem