Proběhlé semináře s odborníky

Novela insolvenčního zákona – verze 2019 (rok poté) a verze 2020 (rok nula)

Seminář s Mgr. Tomášem Jirmáskem

KONFERENCE INSOLVENCE 2020

Největší akce roku! ONLINE

Konečná zpráva

Seminář s Mgr. Tomášem Jirmáskem a JUDr. Jiřím Vodou

Oddlužení 2020 – konec, nebo nový začátek?

Seminář s JUDr. Jaroslavou Mištovou a Mgr. Jáchymem Oswaldem

Splátkový kalendář se zpeněžením majetkové podstaty a další aktuální výkladové problémy, zejména s přihlédnutím k Lex Covid

ON-LINE seminář JUDr. Jolany Maršíkové k tématu splátkového kalendáře a Lex Covid

Aktuální otázky insolvenčního řízení – Brno

Seminář s Mgr. Renátou Maixnerovou

Praktické důsledky exekucí dle nicotných rozhodčích nálezů

Seminář s Mgr. Petrem Němcem