Proběhlé semináře s odborníky

Oddlužení – aktuální výkladové problémy

Mgr. Tomáš Jirmásek

Aktuální otázky oddlužení

JUDr. Jolana Maršíková

Neúčinnost právních úkonů, aktuální otázky oddlužení

JUDr. Jolana Maršíková

Dohled nad dlužníkem a zdroje pro plnění v oddlužení

JUDr. Jolana Maršíková

Insolvenční řízení v praxi Krajského soudu v Ostravě

JUDr. Viktor Břeska

Insolvenční minimum

Mgr. Lukáš Pachl

KONFERENCE INSOLVENCE 2021

Největší insolvenční akce roku!