11. 10. 2017, Brno

Seminář s Ing. Hanou Petříkovou

Dne 11. 10. 2017 se uskutečnil v Brně seminář s Ing. Hanou Petříkovou, který byl zaměřen na účetní a daňovou problematiku v insolvenčním řízení.

Ing. Petříková je majitelkou účetní kanceláře, která má bohaté zkušenosti se správou účetní a daňové agendy stovek insolvenčních řízení. Na semináři se zaměřila jak na teoretickou, ale hlavně i na praktickou stránku věci.

Tématy semináře byly:

  • EET z pohledu insolvenčního správce a dlužníka
  • Novelizace daní v roce 2017, daňové odvody související se zpeněžováním a ukončováním insolvenčního řízení, rozsah účetní závěrky insolvenčních dlužníků a návaznost na ověření účetní závěrky auditorem
  • Dopady daňových povinností a pojistného na zapodstatové pohledávky; včetně dopadů na konečnou zprávu
  • Praktické příklady – rozbor ekonomických výkazů v praktických příkladech v soustavě podvojného účetnictví a daňové evidenci

Cena je 1 890 Kč*.

* Cena je uvedena bez DPH.

Cena zahrnuje: zvukový záznam semináře a veškeré materiály v elektronické  či tištěné podobě.

Pokud požadujete materiály i v tištěné podobě, prosíme vepište do pole "Poznámka".

Objednávka záznamu

Sdílet článek: