21. 11. 2018, Praha

Projednávaná novela insolvenčního zákona a praktické otázky přezkumu pohledávek, zprávové povinnosti insolvenčního správce, formuláře

Seminář si připravila JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, která promluvila na téma:

 Projednávaná novela insolvenčního zákona a praktické otázky přezkumu pohledávek, zprávové povinnosti insolvenčního správce, formuláře

Účastníci semináře byli seznámeni se stavem projednávaní novely insolvenčního zákona (sněmovní tisk 71 včetně pozměňovacích návrhů) a s nejzásadnějšími navrženými změnami, jež by ovlivnily činnost insolvenčního soudu a insolvenčního správce v insolvenčním řízení.  

Druhá část semináře byla určena problematice přezkumu pohledávek zejména v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením a zprávovým povinnostem insolvenčního správce. 

Obsah semináře:

  1. Informace o stavu projednávání novely insolvenčního zákona – dopad do činnosti insolvenčního soudu
    a insolvenčního správce
  2. Praktické otázky přezkumu pohledávek
  3. Zprávové povinnosti insolvenčního správce
  4. Formuláře v insolvenčním řízení
  5. Různé dle dotazů 

 

Cena semináře:
1 890 Kč*
Cena zahrnuje: zvukový záznam semináře a veškeré materiály v elektronické či tištěné podobě.**

* Cena je uvedena bez DPH.

**Pokud požadujete materiály i v tištěné podobě, prosíme uveďte v poli "Poznámka" i s doručovací adresou.

Objednávka záznamu

Sdílet článek: