28. 11. 2018, Praha

Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce, vyhláška o personálním a materiálním vybavení a aktuální výkladové problémy a judikatura

Seminář povede Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek, soudce Krajského soudu v Praze, který patří k oblíbeným mluvčím mezi posluchači cyklu Semináře s odborníky.

Těšit se můžete na téma:

 

 Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce, vyhláška o personálním a materiálním vybavení a aktuální výkladové problémy a judikatura

 

Obsahem semináře bude:

 1. Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce

  • Historický exkurs
  • Odměna podle způsobu řešení dlužníkova úpadku
  • Možnosti zvýšení a snížení odměny
  • Určení odměny více správců
  • Zvláštní případy určení odměny (hyperocha, mimořádný příjem, zpeněžení po konečné zprávě, atp.)
  • Určení odměny při změně způsobu řešení úpadku
  • Procesní aspekty rozhodování o odměně
  • Náhrada hotových výdajů
  • Činnosti, k nimž je správce povinen ze zákona či rozhodnutí soudu a jež nese ze svého
  • Judikatura ve věcech odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce

 2. Vyhláška o personálním a materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce
 3. Aktuální výkladové otázky insolvenčního řízení

  • Přezkum pohledávek v oddlužení
  • Zpráva o plnění oddlužení
  • Podmínky pro zastavení insolvenčního řízení při neúspěchu oddlužení
  • Práva a povinnosti insolvenčního správce k bytu tvořícímu majetkovou podstatu dlužníka
  • A další.

 4. Aktuální insolvenční judikatura

Dotazy k tématu na Mgr. Bc. Tomáše Jirmáska můžete zasílat nejpozději do 7. listopadu 2018 
na e-mail lenka.miskarikovainsolvence..as.

 

Kde a kdy se seminář uskuteční?

Místo konání:Hotel Troja
Adresa:Trojská 1/2232, 182 00 Praha 8 - Libeň
Datum:28. listopadu 2018
Čas:9:00 - 13:00

Akreditujte se včas 
a získejte vstupenku na seminář za akční cenu!

Akční cena1 790 Kč*
Zákaznická cena pro uživatele informačního systému Insolvenční správce®2 090 Kč*
Základní cena2 390 Kč*

*Akční cena je platná při zakoupení a zaplacení akreditace do 7. 11. 2018. Od 8. 11. 2018 budou akreditace v prodeji za základní a zákaznické ceny uvedené výše. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena zahrnuje: školení, občerstvení a předem přichystané materiály pro účastníky.

 

Na seminář se přihlašujte pomocí registračního formuláře níže.

Sdílet článek: