28. 11. 2018, Praha

Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce, vyhláška o personálním a materiálním vybavení a aktuální výkladové problémy a judikatura

Seminář si připravil Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek, soudce Krajského soudu v Praze, který patří k oblíbeným mluvčím mezi posluchači cyklu Semináře s odborníky.

Tentokrát promluvil na téma:

 

 Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce, vyhláška o personálním a materiálním vybavení a aktuální výkladové problémy a judikatura

 

Obsahem semináře:

 1. Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce

  • Historický exkurs
  • Odměna podle způsobu řešení dlužníkova úpadku
  • Možnosti zvýšení a snížení odměny
  • Určení odměny více správců
  • Zvláštní případy určení odměny (hyperocha, mimořádný příjem, zpeněžení po konečné zprávě, atp.)
  • Určení odměny při změně způsobu řešení úpadku
  • Procesní aspekty rozhodování o odměně
  • Náhrada hotových výdajů
  • Činnosti, k nimž je správce povinen ze zákona či rozhodnutí soudu a jež nese ze svého
  • Judikatura ve věcech odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce

 2. Vyhláška o personálním a materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce
 3. Aktuální výkladové otázky insolvenčního řízení

  • Přezkum pohledávek v oddlužení
  • Zpráva o plnění oddlužení
  • Podmínky pro zastavení insolvenčního řízení při neúspěchu oddlužení
  • Práva a povinnosti insolvenčního správce k bytu tvořícímu majetkovou podstatu dlužníka
  • A další.

 4. Aktuální insolvenční judikatura

 

Cena semináře:
1 790 Kč*
Cena zahrnuje: zvukový záznam semináře a veškeré materiály v elektronické či tištěné podobě.**

* Cena je uvedena bez DPH.

**Pokud požadujete materiály i v tištěné podobě, prosíme uveďte v poli "Poznámka" i s doručovací adresou.

Objednávka záznamu

Sdílet článek:

Kalendář akcí

Newsletter