Oddlužení ve světle posledních změn insolvenčního zákona

Pořadatel: Agentura BOVA

Termín konání:
4. března 2019 od 09:00 do 16:00
Místo konání:
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Přednášející:
JUDr. Zdeněk Krčmář

program SEMINÁŘE:

  • Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Povinné zastoupení dlužníka (insolvenčního navrhovatele)
  • Náležitosti insolvenčního návrhu. Přílohy insolvenčního návrhu. Náležitosti návrhu na povolení oddlužení. Přílohy návrhu na povolení oddlužení. Povinné formuláře. Vady formulářů.
  • Osoba oprávněná podat návrh na povolení oddlužení.
  • Společný návrh manželů na povolení oddlužení.
  • Podmínky řízení. Věcná a místní příslušnost.
  • Záloha na náklady insolvenčního řízení. Soudní poplatky.
  • Rozhodnutí o úpadku spojené s rozhodnutím o povolení oddlužení. Účinky povolení oddlužení.
  • Změny v postavení insolvenčního správce a ve věřitelských orgánech při oddlužení. Oslabení práv věřitelů.
  • Způsoby oddlužení. Projednání způsobů oddlužení. Schůze věřitelů při oddlužení. Hlasovací práva věřitelů.
  • Přihlašování pohledávek 

Sdílet článek: