25. 10. 2018, Ústí nad Labem

Oddlužení a konkurz – aktuální výkladové problémy

JUDr. Jaroslava Mištová, místopředsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem, a Mgr. Jáchym Oswald, soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem, společně promluvili na téma:

Oddlužení a konkurz – aktuální výkladové problémy

JUDr. Jaroslava Mištová a Mgr. Jáchym Oswald společne posluchače provedli problematikou oddlužení a konkurzu a zejména se zaměřili na to, co insolvenční správce zajímá v těchto oblastech nejvíce.

Obsah semináře:

 1. Oddlužení

  • sepis a podání ins.návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení
  • způsob výpočtu zabavitelné částky z příjmu (OSVČ)
  • přihlášky pohledávek a jejich přezkum IS (vady, absence příloh, absence vyjádření dlužníka apod., přezkum pohledávek zahraničních věřitelů, popěrné úkony – rozhodčí doložky)
  • dluhy z podnikání a pohledávky z trestné činnosti spáchané dlužníkem před zahájením IŘ
  • zpráva pro oddlužení – lhůty, důsledky spojené s jejich nedodržením, žádost o prodloužení lhůty apod.
  • odměna IS
  • vyživované osoby
  • dědictví
  • aktuální insolvenční  judikatura VS Praha a NS Brno

 2. Konkurz

  • způsoby zpeněžování MP
  • vymáhání náhrady škody/ručení statutárních orgánů dlužníka dle IZ, NOZ a ZOK
  • odporovatelné právní úkony dlužníka
  • konečná zpráva – časté chyby
  • návrh na rozvrh

Cena semináře:
2 690 Kč*
Cena zahrnuje: zvukový záznam semináře a veškeré materiály v elektronické či tištěné podobě.**

* Cena je uvedena bez DPH.

**Pokud požadujete materiály i v tištěné podobě, prosíme uveďte v poli "Poznámka" i s doručovací adresou.

Objednávka záznamu

Sdílet článek: