25. 10. 2018, Ústí nad Labem

Oddlužení a konkurz – aktuální výkladové problémy

JUDr. Jaroslava Mištová, místopředsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem, a Mgr. Jáchym Oswald, soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem, společně promluví na téma:

Oddlužení a konkurz – aktuální výkladové problémy

JUDr. Jaroslava Mištová a Mgr. Jáchym Oswald společne posluchače provedou problematikou oddlužení a konkurzu a zejména se zaměří na to, co insolvenční správce zajímá v těchto oblastech nejvíce.

Obsah semináře:

 1. Oddlužení

  • sepis a podání ins.návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení
  • způsob výpočtu zabavitelné částky z příjmu (OSVČ)
  • přihlášky pohledávek a jejich přezkum IS (vady, absence příloh, absence vyjádření dlužníka apod., přezkum pohledávek zahraničních věřitelů, popěrné úkony – rozhodčí doložky)
  • dluhy z podnikání a pohledávky z trestné činnosti spáchané dlužníkem před zahájením IŘ
  • zpráva pro oddlužení – lhůty, důsledky spojené s jejich nedodržením, žádost o prodloužení lhůty apod.
  • odměna IS
  • vyživované osoby
  • dědictví
  • aktuální insolvenční  judikatura VS Praha a NS Brno

 2. Konkurz

  • způsoby zpeněžování MP
  • vymáhání náhrady škody/ručení statutárních orgánů dlužníka dle IZ, NOZ a ZOK
  • odporovatelné právní úkony dlužníka
  • konečná zpráva – časté chyby
  • návrh na rozvrh

Dotazy k tématu na JUDr. Mištovou a Mgr. Oswalda můžete zasílat nejpozději do 3. října 2018 
na e-mail lenka.miskarikovainsolvence..as.

 

Kde a kdy se seminář uskuteční?

Místo konání:COMFORT HOTEL USTI NAD LABEM CITY ***
Adresa:Masarykova 3128/36, 400 01 Ústí nad Labem - město
Datum:25. října 2018
Čas:9:00 - 16:00

Akreditujte se včas 
a získejte vstupenku na seminář za akční cenu!

Akční cena2 690 Kč*
Zákaznická cena pro uživatele informačního systému Insolvenční správce®3 090 Kč*
Základní cena3 490 Kč*

*Akční cena je platná při zakoupení a zaplacení akreditace do 3. 10. 2018. Od 4. 10. 2018 budou akreditace v prodeji za základní a zákaznické ceny uvedené výše. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena zahrnuje: školení, občerstvení, oběd a předem přichystané materiály pro účastníky.

 

Na seminář se přihlašujte pomocí registračního formuláře níže.

Sdílet článek: