09. 06. 2020, Praha

Novela insolvenčního zákona – verze 2019 (rok poté)

Soudce Mgr. Tomáš Jirmásek zhodnotí dopady aktuální novely insolvenčního zákona na semináři nazvaném:

Novela insolvenčního zákona – verze 2019 (rok poté) 

 

Hlavní program:

 1. Insolvenční správce
 2. Společné jmění manželů
 3. Uspokojení pohledávky zajištěného věřitele a SVJ
 4. Návrh na povolení oddlužení
 5. Důvody zamítnutí návrhu na povolení oddlužení
 6. Způsoby oddlužení
 7. Pořadí uspokojení Přednostních pohledávek v oddlužení
 8. Majetek, který se zpeněžuje v oddlužení
 9. Odměna a hotové výdaje insolvenčního správce v oddlužení po novele
 10. Zpráva pro oddlužení
 11. Srážky z příjmů fyzické osoby – podnikatele
 12. Přezkum a popírání přihlášených pohledávek v oddlužení
 13. Rozhodnutí o schválení oddlužení
 14. Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení
 15. Pořadí uspokojení přezkoumávaných pohledávek v oddlužení (podřízené pohledávky)
 16. Přerušení a prodloužení průběhu oddlužení
 17. Splnění oddlužení

Dotazy k tématu pro Mgr. Tomáše Jirmáska můžete zasílat nejpozději do 12. května 2020 na e-mail jaroslav.kocurekinsolvence..as.

Kde a kdy se seminář uskuteční?

Místo konání:Hotel Troja
Adresa:Trojská 1/2232, 182 00 Praha 8 - Libeň
Datum:9. června 2020 
Čas:9:00 - 16:00

  

Přihlašte se včas 
a získejte vstupenku na seminář za akční cenu!

Akční cena2 990 Kč*
Zákaznická cena pro uživatele informačního systému Insolvenční správce®3 390 Kč*
Základní cena3 790 Kč*

 Cena zahrnuje: školení, občerstvení, oběd a předem připravené materiály pro účastníky.

*Akční cena je platná při zakoupení a zaplacení akreditace do 19. 5. 2020. Od 20. 5. 2020 budou akreditace v prodeji za základní a zákaznické ceny uvedené výše. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Na seminář se přihlašujte pomocí registračního formuláře níže.

V současné době zaznamenáváme technické komplikace při provádění registrací na semináře. Pracujeme na jejich odstranění. V případě, že se Vám nepodaří provést registraci nebo Vám nebude doručen potvrzovací e-mail o registraci, kontaktujte nás na jaroslav.kocurekinsolvence..as.

Děkujeme za pochopení.

Sdílet článek: