25. 06. 2019, Brno

Novela insolvenčního zákona – revoluce či evoluce?

Seminář si klade za cíl provést posluchače oddlužovací novelou, jak po stránce teoretické, tak hlavně po té praktické, a to přímo v okamžiku, kdy už bude v její aplikaci (snad) jednotná i insolvenční justice.

Seminářem vás provedou JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D. MPA, Mgr. Ondřej Zezulka a JUDr. Lukáš Zrůst, BA (HONS), LL.M., MBA, kteří společně promluví na téma:

Novela insolvenčního zákona – revoluce či evoluce?

Seminář úvodem poskytne posluchačům základní charakteristiku novely insolvenčního zákona a detailně představí nové podmínky oddlužení včetně nejaktuálnějších závěrů prodiskutovaných insolvenční justicí. Další ucelený blok se bude zabývat výkonem funkce insolvenčního správce po oddlužovací novele. Ve třetí části se dozvíte vše o změnách v průběhu insolvenčního řízení. Poslední blok semináře bude věnován dalším předpisům, jež jsou s oddlužovací novelou provázány.

OBSAH SEMINÁŘE:

  1. Základní charakteristika novely InsZ a nové podmínky oddlužení (JUDr. Strnad)
  2. Výkon funkce insolvenčního správce po novele (JUDr. Zrůst)
  3. Změny v průběhu insolvenčního řízení (Mgr. Zezulka)
  4. Legislativní okénko
  5. Diskuse

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D. MPA - Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (JUDr., Ph.D.), Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (Ing.) a Vysoké školy CEVRO Institut (MPA). Je soudcem a od roku 2013 i místopředsedou Krajského soudu v Českých Budějovicích pro úsek obchodní a správní. Působí jako odborný asistent na Katedře práva Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V rámci pedagogické činnosti spolupracuje rovněž s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Masarykovou univerzitou, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Justiční akademií a dalšími vzdělávacími institucemi. Dlouhodobě se věnuje přednáškové a publikační činnosti zejména v oblasti insolvenčního a správního práva, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Je předsedou zkušební komise pro zkoušky insolvenčních správců. Stál u zrodu Kolegia místopředsedů insolvenčních soudů. Jako člen expertní skupiny pro insolvence při Ministerstvu spravedlnosti ČR se mj. podílel na přípravě „akreditační novely“ (č. 64/2017 Sb.). V rámci legislativního procesu participoval i na koncepci tzv. „oddlužovací novely“ (č. 31/2019 Sb.). V roce 2006 byl navržen do pracovní komise Legislativní rady vlády České republiky. Je držitelem prestižního ocenění Právník roku v kategorii „Insolvenční právo“ za rok 2015.

Mgr. Ondřej Zezulka - Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.), kde dokončuje doktorské studium na katedře občanského práva. Od roku 2015 působí na Ministerstvu spravedlnosti ČR na pozici vrchního ministerského rady oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy. Ve své legislativní praxi se zabývá teoretickými aspekty českého a evropského insolvenčního práva a bezprostředně přípravou právních předpisů (zejm. „akreditační“ novely č. 64/2017 Sb. a „oddlužovací“ novely č. 31/2019 Sb.) včetně jejich prováděcích předpisů. Od roku 2017 působí jako národní expert v pracovní skupině Rady Evropské unie pověřené přípravou směrnice o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, v minulosti se též účastnil zasedání insolvenční pracovní skupiny UNCITRAL. Je spoluautorem komentáře k zákonu o insolvenčních správcích (2018) a autorem řady dalších publikací a přednášek z oblasti insolvenčního práva, civilního práva procesního a práva informačních technologií.

JUDr. Lukáš Zrůst, Ph.D., LL.M., MBA, BA (HONS) - Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde získal magisterský titul. Titul doktora práv (JUDr.) a doktorát (Ph.D.) získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a to na katedře finančního práva a finanční vědy, kde v současné době také akademicky působí. Lukáš Zrůst dále mimo jiné úspěšně absolvoval vzdělávací program MBA v oboru daně, účetnictví a controlling a vzdělávací program LL.M v oboru obchodního práva v kontextu práva EU. Úspěšně složil zkoušku insolvenčního správce a zvláštní zkoušku insolvenčního správce. Je držitelem osvědčení Národního bezpečnostního úřadu o bezpečnostní způsobilosti. Lukáš Zrůst je spoluautorem komentáře k insolvenčnímu zákonu a je vedoucím autorem chystaného komentáře k zákonu o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a komentáře k zákonu o finančních konglomerátech. Současně je dále vedoucím autorem publikací: Ekonomické selhání velkých korporací; Daňová problematika v insolvenčním řízení; Finanční gramotnost – jak se nedostat do dluhové pasti – exekuce, insolvence pro spotřebitele.

Kde a kdy se seminář uskuteční?

Místo konání:Vista**** City hotel Brno
Adresa:Hudcova 72, 621 00 Brno
Datum:25. června 2019
Čas:9:00 - 16:00

Registrujte se včas 
a získejte vstupenku na seminář za akční cenu!

Akční cena2 990 Kč*
Zákaznická cena pro uživatele informačního systému Insolvenční správce®3 390 Kč*
Základní cena3 890 Kč*

*Akční cena je platná při zakoupení a zaplacení registrace do 27. 5. 2019. Od 28. 5. 2019 budou registrace v prodeji za základní a zákaznické ceny uvedené výše. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena zahrnuje: školení, občerstvení, oběd a předem přichystané materiály pro účastníky.

 

Na seminář se přihlašujte pomocí registračního formuláře níže.

V současné době zaznamenáváme technické komplikace při provádění registrací na semináře. Pracujeme na jejich odstranění. V případě, že se Vám nepodaří provést registraci nebo Vám nebude doručen potvrzovací e-mail o registraci, kontaktujte nás na lenka.miskarikovainsolvence..as

Děkujeme za pochopení.

Sdílet článek: