Insolvenční řízení (řešení úpadku oddlužením) – aktuální výkladové problémy a judikatura

Pořadatel: Agentura BOVA

Termín konání:
12. června 2019 od 09:00 do 16:00
Místo konání:
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Přednášející:
JUDr. Jolana Maršíková

OBSAH SEMINÁŘE:

Seminář je zaměřen zejména na výklad části insolvenčního zákona upravující řešení úpadku oddlužením. Cílem je seznámit účastníky se zkušenostmi získanými při aplikaci insolvenčního zákona v jeho platném, zejména pak s aktuálními výkladovými problémy a s aktuální judikaturou. S přihlédnutím ke stavu legislativních prací budou účastníci seznámeni s novelou insolvenčního zákona projednávanou jako sněmovní tisk č. 71.

Výklad se soustředí zejména na podmínky pro povolení a schválení oddlužení, formy oddlužení, přezkum pohledávek v oddlužení, důsledky neplnění oddlužení a osvobození dlužníka od dluhů.

Seminář je určen odborné právnické veřejnosti – zejména insolvenčním správcům, advokátům, podnikovým právníkům, daňovým poradcům, auditorům, pracovníkům státní správy a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Program:

  • Podmínky pro povolení oddlužení
  • Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, postavení sepisovatele návrhu
  • Přezkum pohledávek v případě řešení úpadku oddlužením
  • Volba způsobu oddlužení
  • Rozsah majetkové podstaty při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
  • Zabavitelné příjmy v oddlužení splátkovým kalendářem
  • Neplnění oddlužení, nové dluhy
  • Problematika osvobození dlužníka od dluhů
  • Způsoby řešení úpadku podle připravované novely
  • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Sdílet článek: