17. 09. 2019, Brno

Insolvenční minimum

Seminářem Vás provede Mgr. Lukáš Pachl, absolvent Právnické fakultu Masarykovy university v Brně, který v současnosti vykonává činnost insolvenčního správce jako ohlášený společník Indra – Šebesta v.o.s. Je rovněž spoluautorem několika vydání Komentáře k insolvenčnímu zákonu u nakladatelství Wolters Kluwer, pravidelně publikuje na stránkách Konkursních novin a věnuje se lektorské činnosti pro veřejný i soukromý sektor.

Seminář na téma

Insolvenční minimum

je určen pro zaměstnance insolvenčních správců, advokátní koncipienty a další osoby, k jejichž práci je potřeba základní znalost právní úpravy insolvenčního řízení.

V průběhu semináře se seznámíte se základy právní úpravy insolvenčního řízení. Budou Vám vysvětleny podmínky úpadku a hrozícího úpadku. Probrány budou náležitosti insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení a rozhodování insolvenčního soudu o těchto návrzích. Seznámíte se se způsoby řešení úpadku dlužníka s důrazem na konkurz a oddlužení. Zvláštní pozornost bude věnována otázce přihlášek pohledávek věřitelů a jejich právům a povinnostem v insolvenčním řízení a stejně tak povinnostem insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení a jejich specifikům v rámci jednotlivých způsobů řešení úpadku dlužníka.

Dotazy k tématu na Mgr. Lukáše Pachla můžete zasílat nejpozději do 27. srpna 2019
na e-mail lenka.miskarikovainsolvence..as.

 

Kde a kdy se seminář uskuteční?

Místo konání:Vista**** City hotel Brno
Adresa:Hudcova 72, 621 00 Brno
Datum:17. září 2019
Čas:9:00 - 16:00

Přihlašte se včas 
a získejte vstupenku na seminář za akční cenu!

Akční cena2 790 Kč*
Zákaznická cena pro uživatele informačního systému Insolvenční správce®3 190 Kč*
Základní cena3 590 Kč*

 Cena zahrnuje: školení, občerstvení, oběd a předem přichystané materiály pro účastníky.

*Akční cena je platná při zakoupení a zaplacení akreditace do 27. 8. 2019. Od 28. 8. 2019 budou akreditace v prodeji za základní a zákaznické ceny uvedené výše. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Na seminář se přihlašujte pomocí registračního formuláře níže.

V současné době zaznamenáváme technické komplikace při provádění registrací na semináře. Pracujeme na jejich odstranění. V případě, že se Vám nepodaří provést registraci nebo Vám nebude doručen potvrzovací e-mail o registraci, kontaktujte nás na lenka.miskarikovainsolvence..as.

Děkujeme za pochopení.

Sdílet článek: