Dědické právo – výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních

Pořadatel: Agentura BOVA

Termín konání:
3. - 4. června 2019 od 09:00 do 16:00 po oba dny
Místo konání:
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Přednášející:
JUDr. Roman Fiala
JUDr. Ljubomír Drápal

OBSAH SEMINÁŘE:

Seminář o dědickém právu bude věnován výkladu nového dědického hmotného práva a dědického procesu.

Základní body odborného programu semináře:

 • Právo na pozůstalost
 • Dědický nápad
 • Dědická nezpůsobilost
 • Zřeknutí se dědického práva
 • Odmítnutí dědictví a vzdání se dědictví
 • Pořízení pro případ smrti
 • Závěť a dovětek
 • Vydědění
 • Náhradnictví a svěřenecké nástupnictví
 • Úlevy při pořizování závěti
 • Vedlejší doložky v závěti
 • Vykonavatel závěti a správce pozůstalosti
 • Dědická smlouva
 • Odkaz
 • Zákonná dědická posloupnost
 • Právo na zaopatření
 • Činnost notářů v dědickém řízení (soudní komisariát)
 • Zahájení dědického řízení
 • Vztah dědického řízení a jiných soudních řízení, zejména insolvenčního řízení
 • Účastenství v dědickém řízení
 • Příprava jednání v řízení o dědictví a vedení tohoto jednání
 • Spory o dědické právo
 • Zjišťování majetku patřícího do dědictví a vypořádání společného jmění manželů (soupis aktiv a pasiv)
 • Správa dědictví a jiná opatření k zajištění dědictví
 • Správa pozůstalosti a její soupis
 • Obvyklá cena majetku patřícího do dědictví
 • Zastavení dědického řízení
 • Vypořádání dědictví a usnesení o dědictví
 • Zcizení dědictví
 • Odpovědnost za zůstavitelovy dluhy a účast věřitelů v řízení o dědictví
 • Přenechání předluženého dědictví věřitelům
 • Nařízení likvidace dědictví
 • Zpeněžování zůstavitelova majetku při likvidaci dědictví
 • Rozvrh výtěžku ze zpeněžení zůstavitelova majetku v rámci likvidace dědictví
 • Dodatečné projednání dědictví
 • Spory vyvolané dědictvím
 • Ochrana oprávněného dědice
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Sdílet článek: