Aktuální problémy exekučního řízení

Pořadatel: Agentura BOVA

Termín konání:
29. května 2019 od 09:00 do 14:30
Místo konání:
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Přednášející:
JUDr. Martina Kasíková

OBSAH SEMINÁŘE:

Přednáška bude zaměřena zejména na aktuální problémy praxe spojené s aplikací četných novel exekučního řádu i občanského soudního řádu. Diskutovány budou i změny exekučního řízení v souvislosti s novou úpravou soukromého práva a změnami v insolvenčním řízení. Seminář se bude věnovat aktuálním novelizacím exekučního práva (v současné době je v legislativním procesu významná novela exekučního řádu).

Podrobně budou probrány nejenom dopady změn do exekučního řízení, ale i časová působnost jednotlivých novel exekučního práva. Zároveň budou účastníci seznámeni s nejnovější judikaturou Ústavního soudu, Nejvyššího soudu ČR a krajských soudů v oblasti exekučního řízení.

Hlavní změny

  • Manžel povinného v exekuci a postižení jeho účtu
  • Postih SJM
  • Střet exekuce a insolvence
  • Exekuce rozhodčího nálezu
  • Exekuce notářského zápisu
  • Střet exekucí
  • Střet exekuce a likvidace pozůstalosti
  • přechodná ustanovení novel

Sdílet článek: