12. 03. 2020, Brno

Aktuální otázky insolvenčního řízení – Brno

Soudkyně Mgr. Renáta Maixnerová se s vámi podělí o zkušenosti s praxí Krajského soudu v Brně.

Na semináři promluví na téma:

Aktuální otázky insolvenčního řízení – Brno 

Seminář bude zaměřen na aktuální otázky insolvenčního řízení při způsobu řešení úpadku konkursem a oddlužením se zaměřením na praxi Krajského soudu v Brně. V části věnované konkursnímu řízení bude upozorněno na problémy vyskytující se především při zpeněžování majetkové podstaty a předkládání konečných zpráv a vyúčtování odměn a hotových výdajů. V části oddlužení pak budou diskutovány sporné otázky jak řízení před tzv. oddlužovací novelou, tak řízení po této novele. Na semináři bude představena aktuální insolvenční judikatura. Samozřejmě bude poskytnut prostor pro dotazy.

Dotazy k tématu na Mgr. Renátu Maixnerovou můžete zasílat nejpozději do 16. února 2020 na e-mail jaroslav.kocurekinsolvence..as.

Kde a kdy se seminář uskuteční?

Místo konání:Hotel Vista**** City hotel Brno
Adresa:Hudcova 72, 621 00 Brno
Datum:12. března 2020 
Čas:9:00 - 16:00

Přihlašte se včas 
a získejte vstupenku na seminář za akční cenu!

Akční cena2 990 Kč*
Zákaznická cena pro uživatele informačního systému Insolvenční správce®3 390 Kč*
Základní cena3 790 Kč*

 Cena zahrnuje: školení, občerstvení, oběd a předem připravené materiály pro účastníky.

*Akční cena je platná při zakoupení a zaplacení akreditace do 20. 2. 2020. Od 21. 2. 2020 budou akreditace v prodeji za základní a zákaznické ceny uvedené výše. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Na seminář se přihlašujte pomocí registračního formuláře níže.

V současné době zaznamenáváme technické komplikace při provádění registrací na semináře. Pracujeme na jejich odstranění. V případě, že se Vám nepodaří provést registraci nebo Vám nebude doručen potvrzovací e-mail o registraci, kontaktujte nás na jaroslav.kocurekinsolvence..as.

Děkujeme za pochopení.

Sdílet článek: