Kompletní vydání všech aktuálních předpisů v jedné publikaci!

Novelizované znění insolvenčního zákona, účinné od 1. 6. 2019 v kombinaci s původním, nové prováděcí předpisy, nařízení Evropského parlamentu a Rady EU.      

Výhody zpracování:

 • Snadná orientace – všechny změny přehledně vyznačeny, pracovní názvy neoznačených paragrafů

 • Klasický formát 

 • Kvalitní tisk na běleném papíře

 • Shodný text se Sbírkou zákonů


Obsah publikace:

 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a všechny aktuální podřazené právní předpisy k insolvenčnímu zákonu
 • Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích a všechny aktuální podřazené právní předpisy
 • Nařízení vlády č.595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
 • Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona
 • Vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců
 • Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů
 • Vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců
 • Vyhláška č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)
 • Vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce
 • Nařízení vlády č. 189/2019 Sb., o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2015/848

    

 Malá ochutnávka:

          

Cena Sbírky insolvenčních předpisů    250 Kč
Poštovné a balné       99 Kč
Vyzvednutí na vybrané provozovně Insolvence 2008 v úřední hodiny    Zdarma   
Vyzvednutí na vybraném semináři pořádaném spol. Insolvence 2008    Zdarma

Ceny jsou uvedeny bez DPH 10%

                                Objednávejte pomocí formuláře níže!