Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených  dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

Partnery naší poradny jsou odborníci z neziskové, obecně prospěšné společnosti  Poradna při finanční tísni, kteří se pohybují v oblasti insolvence již 10 let. Vedle poradenské činnosti pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo exekuci, pomáhají bezplatně zpracovat samotný návrh na oddlužení (insolvenční návrh). 

O zodpovězení vašeho dotazu budete informováni e-mailem. Vzhledem k velkému množství dotazů nelze stanovit  pevný  termín  pro odpovědi. 

07.08.2018 14:39 – Rozvod během insolvence – J.  K.

Dobrý den. Byl jsem společně s manželkou v insolvenci. Během insolvence došlo k rozvodu a následně bývalá žena odsouhlasila insolvenčnímu zprávci vše vyplatit prodejem majetku. Nyní nám chodí poštou další exekuce ze stran které se dřív nepřihlásili. Co máme dělat prosím ?
Odpověď:

Neuvádíte, zda Vás soud osvobodil od placení zbylých pohledávek. Pokud ano, je třeba podat do každé exekuce návrh na zastavení exekuce z důvodu její nepřípustnosti, neboť jste byli osvobozeni insolvenčním soudem od placení zbylých pohledávek (stačí exekutorům napsat, že navrhujete zastavení exekuce z důvodu, že Vás insolvenční soud osvobodil od placení zbylých pohledávek, a tudíž je nepřípustné, aby bylo v exekuci pokračováno). Osvobozující usnesení se přitom vztahuje i na pohledávky, které věřitelé nepřihlásili do insolvenčního řízení, ač tak učinit měli.

07.08.2018 14:34 – Předčasné splacení insolvence - M. K.

Dobrý den, soudem mi byla v insolvenci určena doba na zaplacení 100% pohledávek v rozsahu 30 měsíců se srážkou ze mzdy 4000 Kč včetně odměny pro správce.Polovinu už mám zaplacenou.Je možné zbytek zaplatit předčasně? A zaplatila bych jen svoje pohledávky, nebo i odměny pro správce za zbývají dobu? Děkuji za odpověď
Odpověď:

Předčasně splatit/doplatit všechny pohledávky je možné. Stačí na účet insolvenčního správce poukázat částku odpovídající zbylým pohledávkám (doporučuji však předem oznámit správci Váš úmysl doplatit zbytek pohledávek a nechat si od něj vyčíslit částku k doplacení). Správce má nárok na odměnu pouze za ty měsíce, ve kterých trvají účinky oddlužení, takže když splatíte všechny pohledávky za 30 měsíců (včetně odměny správce za těchto 30 měsíců), odměnu za zbývajících 30 měsíců správci platit nebudete.

07.08.2018 14:31 – Exekutor zablokoval účet manželky, já jsem 4 rokem v insolvenci - T. N.

Dobrý den. Už 4 rokem platím insolvenci. Dnes exekutor zablokoval moji manželce účet za starý dluh. Jak je to možné a má na to právo? Dekuji
Odpověď:

Zde je otázka, zda se jedná o exekuci vedenou pro pohledávku vzniklou před rozhodnutím o Vašem úpadku či až po úpadku. Pokud by se jednalo o pohledávku vzniklou po rozhodnutí o úpadku, pak je vše v pořádku (účinky insolvenčního řízení se vztahují pouze na pohledávky vzniklé do rozhodnutí o úpadku). Pokud se však jedná o pohledávku, která vznikla před rozhodnutím o úpadku, pak se dle našeho názoru jedná o neoprávněnou exekuci na účet Vaší manželky, protože v okamžiku, kdy insolvenční soud zveřejnil rozhodnutí (usnesení) o Vašem úpadku v insolvenčním rejstříku, došlo k přerušení exekuce a exekutor neměl činit žádné úkony vedoucí k provedení exekuce (např. vydat exekuční příkaz). Jde-li tedy o exekuci vedenou pro pohledávku vzniklou před rozhodnutím o úpadku, měla by Vaše manželka podat u exekutora návrh na zastavení exekuce přikázání pohledávky ze svého účtu u peněžního ústavu a tvrdit, že exekuční příkaz byl vydán v době, kdy exekutor neměl činit žádné úkony, protože exekuce byla prohlášením úpadku manžela přerušena, a tudíž je takový exekuční příkaz neúčinný. Závěrem ještě dodávám, že Vaše manželka má právo vybrat si ze zablokovaného účtu částku ve výši jedné poloviny prostředků, které se nacházely na jejím účtu v okamžiku, kdy byl bance doručen exekuční příkaz.

07.08.2018 14:28 – GDPR a insolvence – P. V.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s GDPR a insolvencí ? Děkuji
Odpověď:

Ptáte-li se, jak to bude se zveřejňováním osobních údajů dlužníků v insolvenčním rejstříku, pak vše zůstává jako doposud, neboť GDPR se nevztahuje na rejstříky, které jsou zřízeny zákonem.

07.08.2018 14:16 – Může požadovat věřitel zvýšení splátek? – P. N.

Dobrý den, jsem druhým rokem v insolvenci. Mám soudem povolené nižší splátky, přičemž celková splatná částka bez problémů dosáhne cca 80% všech pohledávek, to bylo soudem schváleno. Mezitím jsem změnil zaměstnání a jsem v zahraničí, takže všechny částky již druhým rokem odvádím sám ins správci. Jeden z věřitelů (moje bývalá partnerka), která mimochodem sama osobně souhlasila s nižšími splátkami u soudu mne však neustále bombarduje telefonáty a SMS zprávami, jestli včas hradím své závazky a neustále žádá ins správce o součinnost, v posledních dnech dokonce požádala o vypracování mé ekonomické situace a nejspíš se bude domáhat toho, aby byla uhrazena celková částka (tedy 100% pohledávek), což představuje nárust o cca 7-10.000,- Kč měsíčně ve splátkách, což bych asi nezvládal, vzhledem ke zvýšeným výdajům spojeným se životem v zahraničí Můj dotaz zní, lze se v tomto nějakým způsobem bránit, jinak než že vypracuju svou ekonomickou situaci (výdaje na jídlo, život, nájem, energie, atd? ) Jde mi o to, že jeslti soud bude přihlížet k tomu, že její jednání je jednou tak, podruhé tak a nebo ryze osobní záměr jakožto bývalé partnerky Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď:

Soud může změnit způsob výpočtu splátek, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Aby soud změnil Váš způsob výpočtu splátek, musel by se dozvědět, že došlo k podstatným změnám ve Vašich příjmech a výdajích. Od insolvenčního správce soud návrh na zvýšení měsíční splátky asi neobdrží. Zvýšení splátky by se tak mohl soud zabývat na základě návrhu Vaší expartnerky. Nicméně samotná skutečnost, že u Vás došlo k navýšení příjmu, ještě nemusí znamenat, že Vám soud splátky zvýší. Soud by musel posoudit všechny okolnosti, tedy i to, že máte zvýšené výdaje, které musíte vynaložit na dosažení/udržení Vašich vyšších příjmů. Pokud dojde soudu návrh na zvýšení splátky, soud Vám jej předloží a vyzve Vás, abyste se k němu vyjádřil. Soud o návrhu musí nějak rozhodnut. Pokud by rozhodl o navýšení splátky, mohl byste ještě proti takovému rozhodnutí podat odvolání a nechat tak celou věc posoudit odvolacím soudem.

07.08.2018 14:12 – Lze navýšit splátky bez rozhodnutí soudu? – R.  J.

Dobrý den. Jsem v insolvenci téměř 4 roky. Svého ins. správce jsem nejen neviděla(to ani u soudního jednání-poslal svého zástupce) ,ale ani nekomunikujeme max. přes jeho asistentku. Nyní mi od jeho nové asistentky přišel stručný email ,že podle mého daňového přiznání za rok 2017 (jsem osvč) mi automaticky zvedají splátky z 5200,- na 6200,- Kč + mám doplatit 12000,- Kč na dorovnání dluhu. Podotýkám ,že moje plnění vůči věřitelům bylo soudem stanoveno na 83%. Můj dotaz na Vás je ,jestli je možné ,aby ins. správce mi takto zvedl splátky bez rozhodnutí soudu. Rozdíl v daňovém přiznání byl zanedbatelný -letos jsem prvně platila daň z příjmu ve výši 900,- Kč.Musím říci ,že mě toto oznámení velmi překvapilo a navýšení splátek je pro mě dost finančně neúnosné.
Odpověď:

Způsob výpočtu splátky u podnikatele je nejednotný, a to i mezi soudci. Pokud jste byla OSVČ již v době, kdy Vám soud schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře, a správce vypočetl nové splátky a nedoplatek podle způsobu, který určil soud, nelze tomu nic vytknout. Pokud jste byla v době, kdy Vám soud schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře, zaměstnaná a podnikat jste začala až v průběhu plnění splátkového kalendáře a neobsahuje-li usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře způsob výpočtu splátky pro případ, že Vaše příjmy budou plynout z podnikatelské činnosti, určil Vám splátky správce podle svého rozhodnutí. V takovém případě můžete požádat soud, aby výši splátky určil on. Může se však stát, že se soud ztotožní se způsobem určení splátky, který použil správce.

07.08.2018 14:10 – Jak uplatnit pohledávku nájemce – H.  L.

Dobrý den, bývaly nájemce mě podepsal vlastní směnku za neuhrazený nájem s 2 měsíční splatnosti. Nyní jsem zjistil, že mu byla schválen insolvence (podání návrhu o insolvenci bylo před podepsáním teto směnky) a nyní prší 30 denní lhůta k přihlášení pohledávek všech věřitelů (splatných,nesplatných). Můj dotaz zní, zda mam svoji pohledávku taky přihlásit pokud je splatná až po této 30 denní lhůtě a byla vystavena až v době po podaní návrhu o insolvenci. Děkuji.
Odpověď:

Do insolvenčního řízení se přihlašují pohledávky, které vznikly před rozhodnutím o úpadku. Jelikož Váš dlužník vystavil směnku před rozhodnutím o úpadku, vznikla Vaše pohledávka před rozhodnutím o úpadku, a proto byste měl pohledávku přihlásit do jeho insolvenčního řízení jako nesplatnou a nevykonatelnou. To, že se závazek ze směnky se stane splatným až po rozhodnutí o úpadku, není podstatné. Rozhodující je okamžik vzniku pohledávky, což je ve Vašem případě okamžik (den), kdy byla směnka vystavena.

07.08.2018 14:08 – Provize za předčasné splacení insolvence - L. S.

Dobrý den rád bych se vás zeptal jestli může insolvenční správce si brát provizí při předčasné splaceni insolvence a to částku přesahující až 400000kč. Když dlužník splatil spusobem že zdědil být tým se zaplatila isonvence a zbytek peněz těch 400000kč si insolvence nechal za předčasné splacení .Moc děkuji za vaši odpověď
Odpověď:

Pokud dochází v rámci oddlužení plněním splátkového kalendáře ke zpeněžení majetku, který neslouží k zajištění pohledávek, má insolvenční správce nárok na odměnu ve výši 25% z výtěžku, činí-li výtěžek max. 500 000 Kč, nebo ve výši součtu částky 125 000 Kč a 20% z částky přesahující 500 000 Kč, činí-li výtěžek od 500 000 Kč do 1 mil. Kč, nebo ve výši součtu částky 225 000 Kč a 15% z částky přesahující 1 mil. Kč, činí-li výtěžek od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč. Při vyšším výtěžku se odměna IS upravuje dále.

07.08.2018 14:05 – Známý mě dluží a je v insolvenci – S. K.

Dobrý den chtěla jsem se zeptat. Známý mi dluží peníze máme sepsanou dohodu overenou na poště . Neplati, nereaguje včera jsem zjistila že je v insolvenci. Nevim jak pokračovat a napsat nebo nahlasit že dluzi i mne dekuji
Odpověď:

Jestliže je vůči Vašemu dlužníkovi vedeno insolvenční řízení, měla byste podat u insolvenčního soudu přihlášku své pohledávky na předepsaném formuláři, který naleznete https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR.Přihláška se podává ve dvojím vyhotovení a je třeba k ní přiložit listiny, ze kterých Vaše pohledávka vyplývá (např. smlouva o zápůjčce, směnka, uznání dluhu apod.) POZOR, přihlášku pohledávky lze podat pouze ve lhůtě 30 dní od okamžiku, kdy soud zveřejní v insolvenčním rejstříku usnesení o úpadku. Pokud byste podala přihlášku pohledávky po této lhůtě, soud Vaši přihlášku odmítne jako opožděnou a Vaše pohledávka nebude uspokojována v rámci insolvenčního řízení, a projde-li Váš dlužník úspěšně procesem oddlužení, resp. osvobodí-li jej soud od placení zbylých pohledávek, nemohla byste pohledávku vymáhat ani po skončení insolvenčního řízení.

07.08.2018 14:03 – Dopad insolvence na registrované partnerství - M. J.

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, nasekal jsem nějaké dluhy, které jsem byl schopen splácen. Dne 20.2.2018 jsem vstoupil do registrovaného partnerství a dne 25.3.2018 byl můj příjem radpidně snížen a nezvládám spláce, tak uvažuji o insolvenci. Bude se to týkat i příjmů a majetku mého partnera? Dluhy jsem měl i před naším seznámením a od svatby jsem si nic nepůjčoval. Děkuji
Odpověď:

Insolvenční řízení se dotýká příjmů a majetku pouze dlužníka, který vstupuje do insolvenčního řízení. Jelikož případný insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení budete podávat jen Vy, nedotkne se Vaše insolvenční řízení ani příjmů ani majetku Vašeho partnera (nebudou mu prováděny srážky ze mzdy, nebude zabaven jeho majetek).