Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených  dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

Partnery naší poradny jsou odborníci z neziskové, obecně prospěšné společnosti  Poradna při finanční tísni, kteří se pohybují v oblasti insolvence již 10 let. Vedle poradenské činnosti pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo exekuci, pomáhají bezplatně zpracovat samotný návrh na oddlužení (insolvenční návrh). 

O zodpovězení vašeho dotazu budete informováni e-mailem. Vzhledem k velkému množství dotazů nelze stanovit  pevný  termín  pro odpovědi. 

22.08.2019 14:33 – Skončení insolvence – D.  L.

Dobrý den. V 2019/7 mi skončila insolvence. Co bude dále následovat a zda důchod v 8/219 bude již v plné výši.
Odpověď:

Dobrý den, vše závisí na tom, z jakého důvodu insolvence skončila. Pokud skončila uplynutím pětileté lhůty stanovené pro splátkový kalendář, dostanete důchod již v plné výši. Pokud došlo k ukončen z důvodu plného zaplacení zjištěných pohledávek  před touto lhůtou, budou srážky prováděny až do rozhodnutí soudu o ukončení oddlužení. Případně vzniklý přeplatek Vám insolvenční správce vrátí.

22.08.2019 14:32 – Blokace bankovního účtu – V.

Dobrý den,od 5.6.2019 nám bylo schváleno oddlužení. Na mem bankovním účtu během této doby na jeden dluh zřídil exekutor blokaci .jelikož finance na účtu byli banka částku strhla.zajímalo by me jestli ma exekutor pravo na tyto peníze. Pohledávka byla zapsána v návrhu na oddlužení. Exekutora jsem kontaktovala a tvrdí ze tuto částku na jeho účtu nemá. Děkuji za odpověď 
Odpověď:

Doporučuji ověřit si v bance, zda a popř. kdy došlo k odeslání prostředků na účet exekutora. Pokud banka prostředky pouze blokuje, měla by je  odeslat insolvenčnímu správci. Jestliže byly peníze odeslány exekutorovi, sdělte tuto informaci správci, který si je od exekutora vyžádá jako plnění do podstaty. Po zahájení insolvenčního řízení by exekutor již finanční prostředky neměl vydat oprávněnému.

22.08.2019 14:31 – Záloha na náklady insolvenčního řízení – P.

Dobry den,v dubnu mi skončila insolvence a dodneška mi nebyla vrácena záloha na insolvenční řízení.... Po komunikaci se správcem mi bylo řečeno že mám zažádat o vyznačení doložky právní moci ... Jak postupovat dále? Dekuji 
Odpověď:

Záloha na náklady insolvenčního řízení se vrací pouze v případě, že zjištěné pohledávky věřitelů byly zcela zaplaceny. V opačném případě by měla být použita jako splátka pro věřitele. K vrácení může dojít až po skončení oddlužení, to je po té, co  usnesením, kterým vzal soud splnění oddlužení na vědomí, nabyde právní moci. Toto datum zjistíte dotazem u příslušného insolvenčního soudu.

22.08.2019 14:20 – Nezabavitelná částka a srážka pro oddlužení – I. D.

Dobrý den. Ráda bych věděla jestli se mi může při povolení oddlužení brát celý důchod když mám ještě mzdu ze zaměstnání.
Odpověď:

Oba Vaše příjmy se sečtou a z celkového  příjmu bude vypočítána nezabavitelná částka a srážka pro oddlužení. Výši konkrétní splátky z  jednotlivých příjmů nebo způsob jejího výpočtu stanoví soud v usnesení o schválení oddlužení.

22.08.2019 14:19 – Ukončené konkurzní řízení – D. S.

Dobrý den,chtěl bych se zeptat zda může exekutor požadovat naklady řízení po skončeném konkurzním řízeni ve kterém byla přihlášena pohledávka kterou měl původně vymahat? Společnost které jsem dlužil přihlásila pohledávku k exekuci a zaroveň i do konkurzniho řízení ve kterém byla uhrazena z cela. Daný exekutor mi zaslal tři roky starý příkaz k úhradě a po telefonické komunikaci s nim mi bylo řečeno že požaduje uhradit naklady včetne úroku. Náklady exekuce ale do řízení nepřihlásil ačkoliv mohl. Děkuji 
Odpověď:

Po skončení konkurzního řízení trvá dlužníkovi povinnost uhradit nesplacené části pohledávek a to bez ohledu na to, zda je věřitelé přihlásili či nikoliv. Exekutorem uplatňovaný nárok na úhradu nákladů exekuce je oprávněný.

22.08.2019 14:18 – Termín placení výživného na dítě – R.  K.

Dobry den chci se zeptat je státem stanovena lhůta do kdy posílat alimenty na děti??Mám Insolvenci a správce posílá alimenty na děti za mě mám s bývalou přítelkyní dobré vztahy ale tohle nám je trochu kazí správce ma vždy peníze již patnáctého na účtě ale ještě osumnacteho je bivala přítelkyně nemá.Prosim o radu jestli se s tim dá něco dělat.
Odpověď:

Pokud matka obdrží výživné v průběhu příslušného měsíce,  je z hlediska placení výživného vše v pořádku. Pro správce konkrétní termíny výplaty ani lhůta  stanoveny nejsou. Teprve pokud by matka neobdržela výživné  v daném měsíce, doporučuji, aby se obrátila na příslušný insolvenční soud, který by správci termín výplaty stanovil.

22.08.2019 14:16 – Záznam v rejstříku trestů – J. 

Je možné žádat o oddlužení nebo insolvenci, když člověk nemá čistý trestní rejstřík?
Odpověď:

Ano je. Záznam v rejstříku trestů automaticky neznamená, že soud  dlužníkovi oddlužení nepovolí.

Samozřejmě soud při posuzování poctivého záměru dlužníka přihlíží i k tomu, pro jaký trestný čin k odsouzení došlo, popř. jak se dlužník snažil uhradit způsobenou škodu apod. 

22.08.2019 14:15 – Trestní řízení a insolvence – R. 

Dobrý den, potřeboval bych poradit. Mám schválené oddlužení začátkem tohoto měsíce, které jsem byl nucen podat kvůli situaci do které jsem se dostal tak že jsem začal hrát automaty a také přes internet sázet, ze začátku se mi dařilo a propadl jsem tomu ale postupně jsem nad tím ztratil kontrolu a neměl jsem peníze na zaplaceni 1-2 půjček které jsem si vzal abych měl za co hrát. Postupně jsem si musel vzít další a další půjčky které jsem skoro všechny dával na uhrazení nebo prodloužení měsíčních splátek a nebo prohrál co jsem naivně doufal že vyhraji. Nakonec jsem skončil zadlužený s 20 půjčkami u různých společností, stím že 12 půjček z toho byli v částce 1000 – 5000 , 5 z toho byli 5000 – 10 000 , a zbylé 2 byli kolem 10 000 - 15 000 a poslední největší 20 000. Což až na ty poslední 3 které jsem si půjčil kvůli tehdy mojí již bezradné situaci, jsem na počet společností u kterých jsem byl zadlužen který byl velký dlužil celkově málo peněz dohromady. Při podání oddlužení jsem samozřejmě uvedl tento důvod zadlužení a i když to může někomu připadat že jsem si musel být vědom že to takhle skončí tak tehdy závislost na hraní a sázení spojená stím že jsem musel platit měsíční splátky na které jsem neměl peníze i s mojí měsíční výplatou jsem nevěděl jak jinak situaci řešit až jsem přišel o úspory a takto se zadlužil. A oddlužení o kterém jsem před tím vůbec nevěděl že vůbec existuje jsem se dozvěděl když už sem nevěděl co mám dělat. A dneska mi zavolal policista z oddělení hospodářské kriminality že se mám dostavit na podání nebo vysvětlení ohledně úvěrového podvodu nebo tak něco. To mě dost zaskočilo a myslel jsem si že tyto věci byli posuzovány během rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí oddlužení. Pan policista již věděl že moje oddlužení bylo schváleno a víc mi neřekl že to až pak mi řekne jak se dostavím. Jsem proto nervózní co se bude dít a zda to může mít nějaký vliv na moje schválení oddlužení. Po tomto telefonátu jsem ještě zavolal mojí insolvenční správkyni zda o tom něco ví, řekla mi že o ničem neví a prej že když už mám oddlužení schválené tak to prý nemůže mít žádný vliv na jeho zamítnutí. Nevíte co mě asi tak nejspíš bude čekat na té schůzce na policii a zda to může mít nějaky negativní dopad na to oddlužení a nebo na co se připravit? Předem děkuji za vysvětlení.
Odpověď:

Trestní řízení může běžet nezávisle na insolvenčním řízení. V trestní řízení  bude policie prověřovat, zda v průběhu sjednávání konkrétní smlouvy mezi Vámi a věřitelem nedošlo z Vaší strany k některým z jednání, která by naplňovala skutkovou podstatu trestného činu úvěrového podvodu, to znamená, zda jste věřiteli úmyslně nezatajil stav a výši Vašich existujících závazků, neuvedl nebo nedoložil příjem v jiné než skutečné výši a zda jste již od samého počátku měl úmysl půjčené prostředky nevrátit. Pokud by na základě výsledku trestního řízení soud dospěl k názoru, že jste  oddlužením sledoval nepoctivý záměr, může soud schválené oddlužení zrušit.

22.08.2019 14:14 – Zpeněžení majetku – R.  H.

Dobrý den,chci se zeptat když půjdu do insolvence zda mi můžou prodat auto, které používám jak já abych se dostala do práce tak i dcera k podnikání.Auto jsem koupila za Felicii jsem koupila za 7000 kc.Dekuji 
Odpověď:

Současné oddlužení probíhá splátkovým  kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty. O tom, který z majetku dlužníka bude zpeněžený rozhoduje soud na základě zprávy správce. Doporučuji už při jednání se správcem poukázat  na skutečnost, že auto nutně potřebujete k dojíždění do zaměstnání, předpokládám, že za této situace  k jeho prodeji nedojde.

22.08.2019 14:13 – Brigáda – S. K.

Dobrý den. Jsem v ins. Splátky mi strhávají z platu. Mohou mít brigádu aniž by mi sebrali výdělek? 
Odpověď:

Veškeré vaše příjmy jste povinna přiznat do oddlužení, tedy i příjmy z brigády. Všechny Vaše měsíční příjmy se potom sečtou a z nich se vypočítá nezabavitelná částka. Takže při navýšení příjmu dochází jak k navýšení splátky v oddlužení, tak k navýšení nezabavitelné částka dlužníka. A to až do příjmu ve výši 25.800,– Kč, kdy je nezabavitelná částka pro jedince ve výši 12 859,– Kč.