Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených  dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

Partnery naší poradny jsou odborníci z neziskové, obecně prospěšné společnosti  Poradna při finanční tísni, kteří se pohybují v oblasti insolvence již 10 let. Vedle poradenské činnosti pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo exekuci, pomáhají bezplatně zpracovat samotný návrh na oddlužení (insolvenční návrh). 

O zodpovězení vašeho dotazu budete informováni e-mailem. Vzhledem k velkému množství dotazů nelze stanovit  pevný  termín  pro odpovědi. 

17.02.2020 18:45 – Možnost nového úvěru po splacení oddlužení - M. U.

Dobrý den, mám dotaz. Skončil jsem insolvenci s tím, že jsem uhradil celých 100% a ještě předčasně doplatil. V roce 2019. Nyní bych si chtěl s manželkou zažádat o hypotéku ohledně koupení domů. Když by bylo vše napsáno na manželku je možné, že mi má minulost bude bránit ke schválení hypotéky? Děkuji předem za odpověď .
Odpověď:

Aby Vaše manželka mohla za trvání manželství nabýt do výlučného vlastnictví nemovitost, u které by kupní cena měla být hrazena z úvěru, museli byste mít smluvně upravený režim společného jmění manželů. V opačném případě byste nemovitost nabývali oba dva a předpokládám, že by banka hodnotila závazkovou minulost Vás obou a Vaše předchozí insolvenční řízení by pro banku bylo minimálně zvýšeným rizikovým faktorem. Pokud neuvažujete o úpravě režimu společného jmění, doporučuji možnost a případné podmínky úvěru projednat přímo se zamýšleným poskytovatelem.

17.02.2020 18:39 – Nedostatečná výše příjmu – S. N.

Dobrý den, chci se zeptat, jestli je možné dostat insolvenci i když jsem na úřadu práce a jsem invalidní důchodce. A jestli je možné, že by se za mě matka zaručila a minimální částku by platila ona? Děkuji
Odpověď:

Jestliže tak, jako ve Vašem případě dlužník sám nemá dostatečný příjem, ze kterého by mu mohly být prováděné srážky v potřebné výši, může se další osoba zavázat, že za něj splátky bude hradit. Tato osoba potom posílá splátky přímo na účet insolvenčního správce. Osoba dárce musí mít dostatečný příjem, ze kterého splátky hradí, nesmí být v exekuci ani insolvenci.

17.02.2020 18:29 – Nesplacená část pohledávek z exekuce – E. N.

Dobrý den, měla jsem 2 exekuce, platila jsem 15 let srážkami ze mzdy. V červenci jsem požádala o insolvenci, která mi byla schválena a teď již čekám na schválení oddlužení splátkovým kalendářem. Oba dluhy z exekuce jsou přihlášeny do insolvence v celé částce není odečteno cca 400 000,- které jsem zaplatila formou exekuce. Jedna exekuce byla po zahájení insolvence a přihlášení exekutorem zrušena, druhá ne. Můj dotaz zní, je možné, že po 5ti letech budu muset opět platit nezrušenou exekuci? Dluh je vysoký díky úrokům, za 5 let splatím z celého dluhu cca 17%, bojím se, že mě soud nepovolí na konci oddlužení a já budu opět na začátku jako před začátkem exekuce. Bude možné na konci při prokazování snahy o zaplacení uvést i částku, kterou jsem za 15 let zaplatila, ale dlužník ji jen uvedl v poznámce na přihlášce, ale neodečetl z celkového dluhu. Toto jsem uvedla i při odsouhlasení dluhu i to uvedl IS, ale prý je pohledávka vykonatelná tak bych musela mít právníka a s věřitelem se prý soudit o výši přihlášené pohledávky a to prý je složité tak mi to nedoporučil, jen jsme shodně rozporovali přihlášenou částku. Celých 15 let jsem poctivě pracovala i nyní jsem stále zaměstnaná a příjmy mám pravidelné.
Odpověď:

Pokud budete v průběhu oddlužení řádně plnit soudem stanovené podmínky a nebudete se úmyslně vyhýbat splácení závazků, úspěšně projdete oddlužením a soud Vám vydá osvobozující usnesení. Na základě tohoto usnesení podáte k pověřenému exekutorovi návrh na zastavení exekuce, pokud to neudělá sám. Osvobozující usnesení se vztahuje na všechny pohledávky, které byly nebo mohly být do Vaší insolvence přihlášené. Pokud tedy řádně projdete oddlužením, nesplacenou část pohledávek nebudete povinna doplácet.

17.02.2020 18:22 – Změna typu příjmu po schválení oddlužení – B. K.

Dobrý den, měla bych mít první měsíc oficiálně insolvenci – tedy strhávání ze mzdy. Změnila jsem zaměstnání z HPP na 3x DPP, budu pracovat externě pro více firem. Chci se zeptat, jestli s tím insolvence nemá problém a jak se u tohoto vyhodnocuje částka na strhnutí. Děkuji
Odpověď:

Pokud u Vás po schválení oddlužení došlo ke změně typu příjmu, musíte požádat soud o změnu splátkového kalendáře. Soud rozhodne, o výši srážky, kterou Vám budou jednotliví plátci odměny provádět.

17.02.2020 18:19 – Oddlužení a nízký příjem – S. K.

 Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, pracuji na DPP. Můj měsíční výdělek je různý. Někdy 4000,- někdy 5000,-, ale pobírám ještě příspěvek na bydlení a chci se zeptat, mám nárok jít do insolvence s tak malým příjmem + dávky ze sociálky? Děkuji za odpověď  
Odpověď:

Z Vašich příjmů lze na oddlužení použít pouze odměnu z DPP, která je v nezabavitelné výši. Příspěvek na bydlení ani jiné dávky použít nelze. Proto by oddlužení ve Vašem případě bylo možné, pouze pokud by se někdo jiný zavázal, že za Vás celou splátku v oddlužení bude hradit a nebo pokud by se Vám podařilo navýšit příjem tak, aby z něj mohla být prováděna splátka minimálně ve výši 2 300,- Kč.

12.02.2020 16:37 – Lze vymáhat nepřihlášené pohledávky po skončení insolvence? – D. D.

Dobrý den, chci se zeptat, zda se mohu bránit, když po úspěšném ukončení insolvence se ozve společnost, která převzala závazky společnosti, která už není, ale já je měl řádně zapsané u insolvence jako přihlášené, teď to ta společnost, která to vzala po té, u které byl dluh chce. Děkuji za odpověď.
Odpověď:

Pokud se jedná o dluh, který vznikl před zahájením insolvence, a Vy jste insolvencí úspěšně prošel a máte usnesení soudu o osvobození od hrazení zbytku neuhrazených pohledávek, seznamte s touto skutečností společnost, která Vás nyní kontaktovala (doložte jí rozhodnutí soudu). Pokud je tomu tak, není oprávněna po Vás ničeho dalšího vymáhat, veškeré nároky měli být přihlášeny do oddlužení. Je možné, že společnost jen zkouší, zda jí jste ochoten ještě něco hradit. Samozřejmě tak nečiňte. Jestliže se ovšem jedná o dluh, který vznikl až v průběhu insolvence, je to Váš nový závazek a ten jste povinen hradit.

12.02.2020 16:31 – Specifické postavení výživného v oddlužení – J.  K.

Dobrý den, v roce 2014 mi bylo schváleno oddlužení. Insolvenčnímu správci jsem mimo jiné nahlásil i dluh na výživném. Ten mi odpověděl, že moje bývalá přítelkyně se musí s dluhem přihlásit. Jinak má smůlu. IZ bylo řádně ukončeno (nabylo právní moci v 8/2016) a "bývalá" se s dluhem na výživném nepřihlásila. Po měsíci (9/2016) mi přišla exekuce na invalidní důchod, pro dlužné výživné. Podal jsem stížnost k OS v Pardubicích, ale tento spor jsem prohrál. Jakož i následné odvolání ke Krajskému soudu a dovolání k Nejvyššímu soudu. Všude mi tvrdí, že vymáhat dlužné výživné je možno i po řádném ukončení insolvenčního řízení. Celá věc mě štve o to více, že jsem v době schválení insolvence dědil ID 1/2 bytu po otci a tento výtěžek (700.000 Kč) jsem poskytl insolvenčnímu správci na "urychlení" insolvence. Insolvenční správce tedy měl dostatek finančních prostředků, aby zaplatil i dluh na výživném cca 70.000 Kč. Bývalá přítelkyně insolvenčního správce s dluhem na výživném nekontaktovala, ale počkala si až insolvenční řízení skončí a následně dlužnou částku vymáhá exekučně. Pokud to shrneme, stal jsem se dobrovolně bezdomovcem, prošel si insolvenčním řízením a dluh na výživném mám dál. Chtěl bych Vás požádat o radu, jestli je možné v celé věci ještě něco udělat, případně na koho se obrátit. Velice Vám děkuji za radu a trpělivost.
Odpověď:

Pohledávka výživného, i dlužného, má specifické postavení v rámci insolvenčního řízení. Chápu Vaše rozčarování, že kdyby se matka dětí o dlužné výživné kdykoliv v průběhu insolvence přihlásila (nemusí podávat přihlášku, jen jej uplatnit – doložit správci rozsudek a žádat úhradu dluhu) mohla mít plněno i na dluh, když bylo v insolvenci dostatek peněz, ale bohužel ji k tomu nelze přinutit. Neznám její pohnutky, ovšem díky specifickému postavení výživného v oddlužení, tj. aby ani po skončení oddlužení, nezanikalo a mohlo být ve prospěch dětí nadále uplatňováno, je tento postup legitimní a dlužné i běžné výživné musí být nadále plněno.

12.02.2020 16:28 – Insolvence a výživné – P. Z.

Dobrý den, od prosince loňského roku jsem v insolvenci. V penězích, které posílám insolvenčnímu správci, je zahrnuto i výživné pro nejstarší dceru, která je v péči mého bývalého partnera. Zbylé dvě dcery jsou v mé péči. Bývalý partner mi má posílat každý měsíc výživné na mé dvě dcery, ale odmítá je posílat s tím, že mu insolvenční správce žádné peníze neposílá a on je tedy posílat také nebude. Proto bych se chtěla zeptat: dá se někde nějak ověřit, zda a kolik peněz mému bývalému partnerovi insolvenční správce skutečně posílá, pro případ, že bych musela někde dokazovat, že mu peníze opravdu posílám (i když vím, že na tohle se bývalý skutečně vymlouvat nemůže a s jeho placením výživného to absolutně nesouvisí)?
Odpověď:

Zápočet ve věcech výživného je nepřijatelný. I kdyby tedy Váš insolvenční správce bývalému partnerovi nic nezasílal, on nemá právo tuto situaci řešit tak, že Vám nebude zasílat také žádné výživné. Na to, kolik zasílá správce peněz Vašemu partnerovi, se musíte ptát jen a pouze Vašeho insolvenčního správce. V případě, že by nereagoval, požádejte o pomoc Váš insolvenční soud.  Zároveň jste tedy oprávněna vymáhat plnění výživného pro Vaše 2 děti po bývalém partnerovi standardní cestou (exekucí, případně uplatněním v insolvenci pokud je v insolvenčním řízení také).

12.02.2020 16:23 – Změna zdroje příjmů – J.  D.

Dobrý den, syn má insolvenci, kterou platí paušální částkou. Ta mu byla vypočítána z činnosti, kdy byl OSVČ. Nyní pracuje v zahraničí na pracovní smlouvu a příjem má vyšší. Soud mu určil platit paušální částku, ale v dalším odstavci je uvedeno, že má správce přepočítávat příjem. Tím by se mu splátka velmi zvedla, i když mu správce řekl, že může jít pracovat do zahraničí a nic se nebude měnit. Tak teď nevíme. (Soud přikazuje dlužníku i každému budoucímu plátci příjmu dlužníka postižitelného výkonem rozhodnutí nebo exekucí, aby po doručení tohoto rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl z příjmu dlužníka (aktuálně z podnikatelské činnosti dlužníka) srážku v paušální výši 7 600 Kč a vyplácel sražené částky ustanovenému insolvenčnímu správci. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby po doložení výše příjmů dlužníka z podnikatelské činnosti (případně dalších příjmů), provedl každých šest kalendářních měsíců (tj. vždy k datu 30. 3. a 30. 9. kalendářního roku) kontrolu a přepočet zákonné zabavitelné srážky z celkových příjmů dlužníka, výši srážky sdělil dlužníku a vyzval ho k bezprostřední úhradě zúčtované částky, případně mu vyplatil přeplatek srážek z příjmu.)
Odpověď:

Paušální splátka byla stanovena právě proto, že je syn OSVČ a tam lze těžko na měsíční bázi kontrolovat jeho skutečné příjmy. Zpravidla jednou ročně se pak na základě daňového přiznání případně tyto splátky vyúčtují a případně doúčtují, pokud skutečné příjmy byly vyšší než ty předpokládané. Změní-li se zdroj příjmu dlužníka, změní se i způsob stanovení splátky (srážky). Pokud by měl českého plátce mzdy, bude se klasicky srážet podle čisté mzdy za každý jednotlivý měsíc zvlášť. Pokud má zahraničního plátce mzdy, opět se postupuje individuálně a může se splátka stanovit opět paušálem. Předpokládala bych tedy, že by měl doložit nějaké současné výplatní pásky, ze kterých se zjistí průměrný příjem a podle toho se třeba stanoví konstantní splátka. Pochopitelně, že pokud tento příjem je vyšší než příjem z OSVČ, i já bych očekávala, že bude navržena splátka vyšší. Každopádně syn má povinnost předkládat přehled svých příjmů nejen insolvenčnímu správci, ale i soudu, a to každých 6 měsíců. Správce by tedy nyní měl na základě nově doloženého příjmu stanovit postup srážky do oddlužení.

12.02.2020 16:14 – Přednostní hrazení výživného – P.  L.

Dobrý den, bývalý přítel na sebe vyhlásil insolvenci, soudem určené výživné a dluh s tím spojený nějakou dobu platil řádně, tedy jak posílal insolvenční správce. Ovšem za poslední půlrok je zaslané výživné poloviční a splátky dluhu vůbec nehradí, dokonce jsou i dva měsíce, kdy mi nepřišly žádné peníze. Otec syna dal v práci výpověď dohodou, přihlásil se na úřad práce, za 6 měsíců do nové nenastoupil, insolvenční správce přednostně hradí splátky bance a institucím, kde má bývalý přítel dluh a mě zasílá jen to co mu zbude na účtu. Byla jsem ujištěna, že výživné má přednost. Insolvenčního správce jsem kontaktovala a žádala vyjádření a dorovnání plateb, ovšem nikdo se mnou nekomunikuje. Dokonce při půlroční zprávě pro soud, insolvenční správce uvádí, že klient dluh řádně platí a k zrušení insolvence není důvod i když mi po telefonu on sám osobně řekl, že bývalý přítel ani insolvenci neplatí. Přijde mi, že insolvenční správce dost nahrává bývalému a soudu záměrně sděluje nepravdivé informace. Jak tomu mam zabránit a získat dlužné výživné když insolvenční správce mě ignoruje? Děkuji.
Odpověď:

Doporučuji požádat insolvenční soud, který vede insolvenci na otce Vašich dětí, o přezkoumání celé situaci. Běžné výživné musí být skutečně hrazeno přednostně před ostatními, tzv. obyčejnými pohledávkami. Konkretizujte tedy soudu v žádosti Vaší situaci i např. korespondenci se správcem. Soud může celou situaci přezkoumat a udělit správci závazné pokyny.