Mgr. Martina Kaplánková a činnosti insolvenčního správce

O své zkušenosti z výkonu praxe insolvenčního správce, při zpeněžování majetku i směřování celého oboru insolvence se s námi podělila Mgr. Martina Kaplánková.

Jak jste se k činnosti insolvenčního správce dostala? Kde vznikl podnět rozšířit svou působnost i na oblast insolvence? Vykonáváte také advokátní činnost, v jakém poměru se věnujete činnosti advokáta a agendě insolvenčního práva?

Činnost insolvenčního správce jsem začala vykonávat krátce po zahájení samostatné advokátní praxe. V současné době představuje insolvenční agenda více než polovinu mé práce.

Na Vašich internetových stránkách máte umístěné inzeráty k prodeji majetku. Co Vás k tomu vedlo? Má tento způsob inzerce kladné výsledky?

Na své internetové stránky jsem umísťovala inzeráty o prodeji majetku ještě dříve, než jsem začala využívat burzy správců. Zveřejňuji zde nabídku věcí či pohledávek k prodeji nejen v rámci insolvencí případný zájemce zde nalezne ucelený přehled mnou zpeněžovaných věcí.

Celkově klesá míra uspokojení pohledávek. Jak hodnotíte vývoj insolvence v tomto ohledu? Co se změnilo? A co se podle Vás změnilo k lepšímu a co k horšímu?

Nový insolvenční zákon měl změnit m.j. i míru uspokojování pohledávek věřitelů k lepšímu. Bohužel se domnívám, že v tomto směru se očekávání jeho tvůrců vůbec nenaplnila.

Je pro insolvenční správce v současné době těžké zpeněžit majetek?

Záleží o jaký majetek a v jakém stavu se jedná. Např. o některé věci projeví bezprostředně zájem i více osob najednou, jindy se ani po delší době inzerce různými způsoby neobjeví žádná nabídka k odkupu. Zpeněžování je však mimo uvedené úzce spjato i s očekáváním zajištěných věřitelů a s jejich pokyny pro insolvenční správce, když jeden zajištěný věřitel může preferovat vyšší kupní cenu a jiný naopak např. rychlost prodeje. Obtížnost zpeněžení tak závisí na souhře více různorodých faktorů.

Jak hodnotíte funkci přímého odesílání poptávek na odhad nemovitosti prostřednictvím informačního systému Insolvenční správce®? Jaké výhody Vám funkce přinesla? A jak by Vám mohla sloužit ještě lépe? Ocenila byste, kdyby bylo možné si v systému vybrat pro odhad či ocenění z většího množství různých subjektů?

Funkci přímého odesílání poptávek na odhad nemovitostí prostřednictvím informačního systému Insolvenční správce® hodnotím velmi pozitivně. Přináší možnost rychlého a jednoduchého kontaktování odhadce, oceňuji tedy především úsporu času při hledání znalců v dané lokalitě. Rovněž kvituji rychlé uskutečnění prohlídky nemovitosti a zpracování znaleckého posudku. Možnost výběru z většího množství subjektů mi zatím nechybí, neboť jsem se stávajícím odhadcem spokojena.

Bylo by pro Vás přínosné, kdyby šlo ze systému nahrávat majetek přímo na prodejní portál? Využila byste tuto službu?

Nahrávání majetku na prodejní portál by mohlo znamenat další úsporu času, je však otázkou způsob provádění případných změn v odeslaných údajích.

Doporučila byste funkci zasílání nezávazných poptávek na odhad nemovitosti ostatním insolvenčním správcům?

Funkci zasílání poptávek na odhad ostatním insolvenčním správcům jednoznačně doporučuji právě s ohledem na zmíněnou rychlost odeslání poptávky a odezvu odhadce a dále na možnost obdržení kvalitního znaleckého posudku v písemné i elektronické podobě v krátkém časovém úseku.

V čem hodnotíte největší přínosy informačního systému Insolvenční správce®?Které funkce informačního systému využíváte? A které naopak ne?

Největším přínosem informačního systému Insolvenční správce® je pro mě opět úspora času a to zejména při zpracování a rozesílání splátek v oddlužení. Nyní když funguje načítání dat z a do internetového bankovnictví je tato úspora opravdu znatelná. Ráda bych více využívala i zpracování konečné zprávy v konkursech, ale s touto funkcí jsem se prozatím dostatečně nesžila. Nově jsem si pořídila modul likvidací a naopak dosud nevyužívám synchronizaci s datovou schránkou.

Jak hodnotíte celkovou spolupráci se společností Insolvence 2008, a.s.?

Spolupráci se společností Insolvence 2008, a.s. hodnotím kladně, oceňuji především aktualizaci systému Insolvenční správce® v souvislosti s praktickými potřebami insolvenčních správců, pořádání školení k fungování systému Insolvenční správce®, ale i seminářů a konferencí týkajících se otázek insolvenčního práva a insolvenční praxe.

Co považujete na výkonu činnosti jako nejvíce zajímavé? Setkala jste se při své praxi s něčím výjimečným? Může být činnost insolvenčního správce vůbec někdy i zábavná? A co Vás naposledy opravdu pobavilo?

Činnost insolvenčního správce je velmi různorodá, každý insolvenční případ je jiný ať již se jedná o osobu dlužníka a jeho přístup k insolvenčnímu řízení či o záležitost zpeněžování majetkové podstaty. Bohužel příliš zajímavých a zábavných okamžiků v této práci nenajdeme a tak mi udělá radost, když mě dlužník s upřímným úsměvem pozdraví.

Sdílet článek: