Mgr. Emil Fischer: V insolvenci nejsem žádný nováček

Zeptali jsme se Mgr. Emila Fischera, jak hodnotí současnou praxi v oblasti insolvence a jak je spokojený se službami společnosti Insolvence 2008, a.s.

Na internetových stránkách máte obrázek, na kterém jsou šachy. Lze přirovnat činnost insolvenčního správce k šachové partii?

Obrázek šachů jsem vybral úmyslně, neboť šachy jsou taktická poziční hra, což skutečně velmi připomíná výkon advokátní praxe, zejména pak činnost advokáta při výkonu sporné agendy.

Naopak činnost insolvenčního správce je spíše manažerskou činností, správce je nestranný a jeho cílem je efektivně dosáhnout cílů, které mu zákon při různých způsobech řešení úpadku ukládá.

V jakém poměru se věnujete činnosti advokáta a agendě insolvenčního práva?

Agenda insolvenčního správce v této chvíli mírně přesahuje rozsah mé advokátní činnosti.

A kde vznikl nápad rozšířit svou působnost i na oblast insolvence?

K výkonu činnosti správce mě vedl můj zájem o skloubení oblasti práva a ekonomie. Správcem konkursní podstaty jsem byl dříve než advokátem. Nejsem tedy žádným nováčkem v oboru a mám možnost srovnání.

Jak hodnotíte vývoj insolvence? Co se změnilo?

Od zavedení insolvenčního zákona se hodně očekávalo, ale evidentně očekávání ne zcela naplnil.

Jelikož se zabývám historií konkurzního práva na území České republiky, musím přiznat, že mne zaráží, jak se za posledních 150 let proměnilo, do jak vysokého detailu je upravováno a jak je této skutečnosti zneužíváno.

V praxi například postrádám možnost jednoduchého, a přitom právně korektního, uplatnění nároků věřitelů, která byla deklarována jako jeden z přínosů nového insolvenčního zákona. Nejsem přesvědčen, že se přihlášky pohledávek formulářového typu z pohledu věřitelů zcela osvědčily.

Raději, než zákon dále měnit, bych přivítal vzdělávání širší veřejnosti ohledně možnosti uplatnění jejich práv v insolvenčním řízení a rychlejší sjednocování výkladové praxe.

Jako užitečné bych viděl začlenění insolvenčních správců, jako prodloužené ruky soudu, do systému justičního vzdělávání, neboť nám jako profesní skupině zcela chybí.

Z pohledu činnosti insolvenčního správce jako podnikatele, tj. z pohledu udržitelnosti podnikání, jeho plánování a rozvoje lze zásadně negativně hodnotit časté legislativní změny, což je ovšem výtka, která se nese obecně ve vztahu k právnímu řádu republiky.

Změnila se se změnou legislativy a s možností zakládat provozovny i role insolvenčního správce? Případně jak změnu vnímáte?

V návaznosti na novou úpravu zřizování provozoven insolvenčních správců se objevily nové výzvy, jak efektivně řídit agendu insolvenčního správce, pokud nemáte své kolegy u sebe v kanceláři.

Zvolil jsem strategii postupného, organického růstu. Abych se nestal obchodním cestujícím, musel jsem více času věnovat vzdělávání svých spolupracovníků v regionech.

V tomto případě se pak zvyšují nároky na organizační a mentorské schopnosti insolvenčního správce tak, aby pracovníci v regionech byli schopni být partnerem jak dlužníkům, tak i věřitelům při vyřizování průběžné agendy, která nevyžaduje speciální účast insolvenčního správce.

Kolik pracovníků Vám pomáhá se správou agendy insolvence?

V současnosti mi v regionech vypomáhá pět spolupracovníků. Je ovšem zřejmé, že bez současného používání moderních informačních technologií by celá organizace byla pomalá. Díky možnostem internetu, emailu, mobilních telefonů, videohovorů a cloudových úložišť máme možnost profitovat z rychlejší komunikace a přiblížit se klientům v regionech.

Pro práci používáte také Informační systém Insolvenční správce®. V čem jsou jeho přínosy?

Systém Insolvenční správce® má výhodu v tom, že velmi pružně reagoval na možnost zřizování provozoven insolvenčních správců. Práce on-line, cloudové uložení dat, on-line podpora a aktualizace byl ten „trigger“, který mne vedl k rozhodnutí pořídit si systém Insolvenční správce®. Přestože jsem předtím s jeho pořízením dlouho váhal, zatím nelituji.

Lidé ze společnosti Insolvence 2008, a.s., neboť samozřejmě je to nejen o systému, ale i o lidech,  které jsem měl možnost potkat nebo se kterými jsem komunikoval, vystupovali vždy profesionálně. Osobně oceňuji trpělivost, kterou se mnou i s mými kolegy mají.

Využíváte informační systém Insolvenční správce® také pro správu konkurzu firmy CGM Czech, a.s., který Vám byl přidělen?

Ano, s pomocí informačního systému Insolvenční správce® případ zpracováváme, konkrétně zatím využíváme evidenci přihlášených pohledávek, ale nepochybně zapojíme i celý modul konkurzu.

Pro zadávání přihlášek pohledávek k tomuto řízení jste jednorázově využil službu Virtuální asistentka. Jak spolupráci hodnotíte?

Službu Virtuální asistentka běžně nevyužívám, nicméně již vícekrát jsem byl postaven před otázku, jak zvládnout efektivně přezkum většího množství pohledávek v limitovaném čase, aniž bych musel vázat pracovní kapacitu svých kolegů na zaevidování přihlášek, resp. jak zajistit, abych měl v případě potřeby k dispozici takové lidské zdroje, se kterými to zvládnu.

Služba Virtuální asistentka se mi v tomto případě jevila jako ideální řešení, jak bez dalšího navyšování personálních kapacit náhlou potřebu zpracování přihlášek zvládnout.

Navíc je garantováno, že zadávání dat se budou věnovat lidé, kteří s tím mají zkušenost. Spolupráci i komunikaci s nimi hodnotím velmi dobře, nesetkal jsem se s vážnějšími komplikacemi.

Využil byste službu Virtuální asistentka znovu?

Rozhodně, služba nám byla velkým přínosem. Doporučil bych ji insolvenčním správcům, kteří nechtějí vázat své personální kapacity na zadávání přihlášek a mají potřebu se spíše věnovat samotnému přezkoumání přihlášek pohledávek či jiným činnostem.

Jedná se o nejobtížnější řízení, které spravujete?

Přiznávám, že mi předchozí řízení splývají, z mé činnosti se stává rutina. Obtížná jsou řízení, u kterých správce čelí tlakům různých skupin věřitelů, případně dlužníků, kteří si vůči němu nepočínají zrovna vybíravě. Zde je potřeba se obrnit trpělivostí, nepodlehnout tlakům a soustředit se na dosažení cílů, které správci zákon ukládá.

A řešil jste nějaký nestandardní nebo něčím zajímavý případ?

Časem jsem shledal, že každý považuje oblast, kterou se blíže zabývá, za nejzajímavější. I já mám za to, že jinde se právník více nenaučí, než při výkonu činnosti insolvenčního správce.

V rámci své agendy správce zasahuje více či méně do všech oblastí práva – občanského (rodinného, manželského, dědického, věcných i závazkových práv), korporátního, procesního, trestního, ale i do specialit typu zahraničních úprav, kolizních úprav atd. Např. v CGM Czech, a.s. nás čeká zpeněžování majetku na Ukrajině,  a to musím říci, je pro mne novinka.

Podle toho, co říkáte, se zdá, že  Vás Vaše práce velmi baví.

Myslím, že práce člověka baví, když ho uspokojuje. Mne osobně práce nejvíce uspokojuje, když mám kladnou zpětnou vazbu od věřitele.

A co Vás v poslední době opravdu pobavilo?

Naposledy jsem se zasmál, když mne krátce po přezkumném jednání a schválení oddlužení kontaktoval dlužník a k mému dotazu, jak mu mohu pomoci, mi sdělil, že mi volá proto, abych věděl, že stále existuje.

Děkujeme za rozhovor.

Sdílet článek: