Vítkovice a.s. vykázaly ztrátu, Vítkovice Power Enegineering čeká konkurz!

Společnost Vítkovice, a.s., která pro skupinu Vítkovice Machinery Group zajišťuje energetické, právní, logistické a jiné služby, vykázala za rok 2016 ztrátu 1,226 miliardy korun. Zdrojem pro hrazení této ztráty budou nerozdělené zisky z minulých let.

Společnost Vítkovice Power Engineering na sebe podala návrh na konkurz i přes povolenou reorganizaci. Tu není možné vyřešit bez finanční a faktické podpory investora. Tímto investorem měla být mateřská firma Vítkovice, a.s.

Ztráta společnosti Vítkovice, a.s., v loňském roce činila 1,226 miliardy korun

Společnost Vítkovice, a.s., která pro skupinu Vítkovice Machinery Group zajišťuje energetické, právní, logistické a jiné služby, vykázala za rok 2016 ztrátu 1,226 miliardy korun. Tento výsledek hospodaření dne 30. června 2017 schválila valná hromada společnosti. Zdrojem pro hrazení této ztráty budou nerozdělené zisky z minulých let.

Ztráta byla dle představenstva způsobena především insolvencemi tří dceřiných společností – Vítkovice Power Engineering (VPE), Vítkovice Gearworks a Vítkovice Envi. Jak uvedl generální ředitel Vítkovic, a.s., Libor Witassek, minimálně dvě třetiny až 80 procent ztrát způsobila firma VPE. Jako původní příčinu těchto insolvencí označil Witassek projekt Yunus Emre v Turecku, kde společnost eviduje pohledávky po splatnosti ve výši 1,3 miliardy korun.

Celá strojírenská skupina Vítkovice Machinery Group v roce 2016 dosáhla konsolidované ztráty přibližně 5,3 miliardy korun a způsobily ji hlavně insolvence firem ze skupiny, oprávky a kroky, které souvisejí s insolvencemi.

Mzdy zaměstnancům Vítkovic vzrostly

S platností od 1. července letošního roku vzrostly mzdy zaměstnanců ostravské strojírenské skupiny Vítkovice o 700 korun měsíčně. Plošně došlo k navýšení tarifních mezd o 400 korun. U motivační složky mzdy se jedná o navýšení o 300 korun měsíčně, respektive o 900 korun za čtvrtletí.

"Zvýšením tarifních mezd dáváme najevo, že se společnosti ve skupině stabilizují. Současně jsme chtěli zaměstnancům přidat i v odměnách v souvislosti s novým motivačním systémem v celém koncernu. Podmínkou dosažení motivační části mzdy je vždy plnění ukazatelů výkonnosti, především rentability a produktivity z realizovaných tržeb, kvality, dodržování termínů výroby a úspor nákladů," uvedl předseda představenstva a generální ředitel Vítkovic, a. s., Libor Witassek.

U dceřiných společností s vysokým potenciálem růstu, kterou je například společnost Vítkovice Heavy Machinery, je možné, že se motivační složka mezd ještě navýší. Vše záleží na dohodě na úrovni dané společnosti. Jak sdělila tisková mluvčí Vítkovic Eva Kijonková, Vítkovice nestanovují pravidla pro odměňování zaměstnanců ve společnostech v reorganizaci, kde o celém vývoji, včetně toho mzdového, rozhodují především věřitelé ve spolupráci s insolvenčním správcem.

Vítkovice plánují vybudování menší továrny v Saúdské Arábii

Dne 9. července generální ředitel mateřské společnosti Vítkovice, a.s., Libor Witassek oznámil ČTK, že Vítkovice plánují výstavbu menšího výrobního podniku v Saudské Arábii a následně i v dalších částech světa. Tímto se chce společnost přiblížit svým zákazníkům a vyřešit problém s nedostatkem pracovníků na domácím trhu práce.

Dle Witasska je v nejbližších letech Střední východ pro Vítkovice jedním z klíčových trhů, kde chtějí mít vlastní výrobní základnu, aby dodávky byly zákazníkům doručovány v co nejkratším čase. S podobnou perspektivou vnímá společnost také trhy v Asii a USA. Výstavbu menšího montážního závodu připravuje společnost také v Rusku nedaleko Moskvy.

"Chceme firmu více decentralizovat a začít replikovat menší výrobní jednotky do světa. Jedná se především o finální montáže. To znamená, komponenty by se vyráběly tady a finální montáže by se prováděly blízko zákazníka," vysvětlil Witassek.

Vítkovice v roli technologického partnera se budou také podílet na společném projektu s arabskou stranou na Blízkém východě. Zde proběhne výstavba továrny financovaná z amerických zdrojů, kde celková výše investic bude činit přibližně 18,3 až 23 miliard korun.

Věřitelé odmítli schválení znaleckého posudku

Na schůzi u Krajského soudu v Ostravě dne 25. července věřitelé společnosti VPE neschválili znalecký posudek, který oceňoval majetkovou podstatu firmy. Hodnota majetkové podstaty byla znaleckým ústavem Mazars Consulting vyčíslena na částku 1,233 miliardy korun. Jen necelých 23 procent věřitelů hlasovalo pro schválení tohoto posudku. Bude tedy vypracován nový posudek jiným znaleckým ústavem.

Dle insolvenčního správce Davida Vandrovce by neschválení znaleckého posudku nemělo mít významnější vliv na reorganizaci společnosti.

Zájem o Gearworks mají jen Vítkovice, a.s.

Insolvenční správce David Vandrovec na schůzi věřitelů u Krajského soudu v Ostravě dne 25. července řekl, že jediným zájemcem o koupi výrobního podniku firmy Vítkovice Gearworks je její mateřská firma Vítkovice, a.s. Ta za koupi nabídla 65,46 milionu korun, což je nižší hodnota než hodnota majetkové podstaty firmy. Majetková podstata firmy Vítkovice Gearworks byla vyčíslena ve znaleckém posudku na částku 88,768 milionu korun. Investor je však pro úspěšnou reorganizaci firmy potřebný.

"Důležité je to, že dlužník začal vykazovat kladné hospodářské výsledky za měsíc květen. Reorganizace má velkou naději na úspěch. Samozřejmě tím, že je postavena na prodeji dlužníkova podniku, tak uvidíme ještě, jak se dlužník vyrovná v připravovaném reorganizačním plánu s tím, že je tam jediná nabídka na částku, která je nižší, než je schůzí věřitelů schválený znalecký posudek," uvedl Vandrovec. Nabídka je v současné době firmou vyhodnocována.

Mluvčí Vítkovic Eva Kijonková uvedla, že Vítkovice Gearworks mají nové zakázky a hledají i nové zaměstnance. Dle Pavla Babiše, finančního ředitele Gearworks, hledá společnost více profesí, především frézaře a soustružníky, a chce obsadit 20 pracovních míst.

Společnost Vítkovice Power Engineering podala na sebe návrh na konkurz, který schválil soud

Dne 1. srpna upozornila Česká televize, že společnost Vítkovice Power Engineering podala na sebe návrh na konkurz, i když měla věřiteli povolenou reorganizaci. Jak je uvedeno v oznámení, podle členů představenstva Petra Krupy a Mariána Knápka není možné vyřešit insolvenci reorganizací bez finanční a faktické podpory investora. Tímto investorem měla být mateřská firma Vítkovice, a.s.

"Představenstvo společnosti Vítkovice Power Engineering oznamuje tímto, že po vyhodnocení ekonomických výsledků za období od svého nástupu, tj. od 1. března 2017 dosud, dospělo k závěru, že cesta řešení insolvence reorganizací je nereálná," uvádí se v oznámení představenstva VPE. Ztráta firmy se každým dnem prohlubuje v řádech milionů korun.

Rovněž insolvenční správce David Vandrovec vyjádřil své pochybnosti o schopnostech a vůli mateřské společnosti. "Zvláště pak v situaci, kdy sama mateřská společnost neplní své závazky vůči dlužníku a je ve zpoždění s úhradou závazků ve výši několika milionů korun," sdělil Vandrovec. Dále také uvedl, že k rychlému vyřešení a ukončení celé situace může pomoci pouze prodej nebo pacht podniku či jeho části.

Mateřská firma Vítkovice, a.s. se však ke dni 2. srpna od tohoto návrhu představenstva VPE distancovala. Mluvčí Vítkovic Eva Kijonková sdělila, že tímto byl podle ní ohrozen nejen vstup investorů, ale rovněž i vzrostlo riziko poklesu výnosů věřitelů. Kijonková rovněž uvedla, že postup představenstva VPE ohrozil vstup investora do projektu turecké elektrárny Adalarya a také vstup investora, který podal indikativní nabídku VPE den před návrhem na konkurz. Rovněž je také ohroženo vnější financování pro financování zakázky v Rusku.

Společnost Vítkovice, a.s., se brání tím, že investorem nikdy být neměla a naopak deklarovala podporu reorganizace VPE, například i odložením splatnosti koncernových pohledávek. "Představenstvo Vítkovic, a.s., je i nadále ochotno zvažovat další podporu pro úspěšné dokončení klíčových zakázek na VPE, chce pomoci snížit či zcela eliminovat škody v záručních lhůtách a poskytnout podporu pro vstup investora do VPE, jakožto i podporu pro jednání v Turecku," uvedla Kijonková.

Dne 7. srpna na návrh představenstva společnosti VPE rozhodl soud, že společnost půjde do konkurzu. Toto vyplývá z usnesení soudu, které bylo uveřejněno v insolvenčním rejstříku. V případě konkurzu bude majetek společnosti co nejdříve rozprodán a výtěžek z tohoto prodeje bude rozdělen mezi věřitele společnosti.

Zdroj: ČTK

Sdílet článek: