Věřitelé OKD schválili reorganizační plán; Veolia podala žalobu na OKD

Veolia Energie žaluje společnost OKD, která může za špatný hospodářský výsledek firmy

Dle výroční zprávy společnosti Veolia Energie, která je předním výrobcem a dodavatelem tepla a elektrické energie, v roce 2016 klesl zisk meziročně o 75,6 procenta na 321,9 milionu korun. V této výroční zprávě je rovněž uvedeno, že loňský hospodářský výsledek firmy ovlivnila insolvence černouhelné společnosti OKD. Ta je jedním z největších obchodních partnerů společnosti Veolia Energie.

"Veolia Energie ČR odebírá přibližně 40 procent vytěženého energetického uhlí OKD a prostřednictvím své dceřiné společnosti Veolia Průmyslové služby dodává pro OKD média a energie. OKD nejprve rozporovala dlouhodobě uzavřené smlouvy a poté omezila platby za energie a média, přičemž zápočet plateb a tržeb s OKD je zapovězen soudem i smlouvou. To vedlo k vytvoření opravných položek," uvedli předseda představenstva Veolie Phillippe Guitard a místopředseda představenstva a generální ředitel Josef Novák.

Dle Hospodářských novin ze dne 17. srpna 2017 společnost Veolia Energie podala žalobu na těžební společnost OKD, která dluží Veolii cca 250 milionů korun. Zdeněk Duba, předseda dozorčí rady společnosti Veolia Energie, uvedl deníku, že OKD od loňského roku společnosti hradí každý měsíc jen okolo 80 procent vyfakturovaných cen a zbytek ukládá u notáře.

Společnost Veolia Energie nemůže smlouvy s OKD vypovědět, protože s tím by musela přerušit dodávky tepla, elektřiny, chlazení apod. a hrozilo by obecné ohrožení kvůli možnosti výbuchu metanu a dalším nebezpečím souvisejícím s důlní činností.

OKD má upravený reorganizační plán

Vedení těžební společnosti OKD v polovině července 2017 předalo Krajskému soudu v Ostravě upravený reorganizační plán. Nadále se počítá s uzavřením dolů Darkov, Lazy, ČSA a ČSM a propuštěním zaměstnanců.

Jak uvedl mluvčí OKD Ivo Čelechovský pro ČTK, tak reorganizační plán byl upraven a doplněn na základě skutečností, které vyšly najevo až po zveřejnění původního reorganizačního plánu v dubnu letošního roku. Například se jednalo o dokončení účetních závěrek společnosti, aby byla jejich konečná podoba transparentně promítnuta v předloženém reorganizačním plánu.

Ke změně plánu však management OKD vedly i další skutečnosti. "Například došlo k pravomocnému zamítnutí některých incidenčních sporů, odmítnutí některých přihlášek či jejich části nebo ke zpětvzetí některých částí pohledávek ze strany věřitelů. Tím se snížil objem přihlášených pohledávek o více než 2,4 miliardy korun. Odhadovaná minimální míra uspokojení věřitelů by tak vzrostla z 0,31 na 0,35 procenta," řekl Čelechovský. Dále také dodal, že i ze strany insolvenčního správce byly podány incidenční žaloby o určení neurčitosti některých právních úkonů. V rámci těchto sporů je žalováno plnění ve výši více než 12 miliard korun a možná plnění z těchto sporů by mohla být dalšími zdroji k uspokojení pohledávek věřitelů.

"Vedle střednědobého plánu dalšího provozování společnosti v nadcházejících letech, na němž budou participovat odběratelé, dodavatelé i zaměstnanci, reorganizační plán zejména obsahuje způsob provedení reorganizace, strategického investora a míru uspokojení věřitelů," uvedl Čelechovský.

Společnost OKD v prvním pololetí dosáhla zisku

Insolvenční správce Lee Louda potvrdil informaci ze zprávy o hospodářské situaci, že v prvním pololetí letošního roku dosáhla společnost OKD zisku 2,28 miliardy korun. Dále také uvedl, že společnost je schopná dále existovat a pro další provoz podniku aktuálně disponuje dostatečnou hotovostí. Znovu také zopakoval, že pro řešení úpadku OKD je výhodnější reorganizace podniku než konkurz.

Dostatek této finanční hotovosti se podařilo firmě nashromáždit díky příznivému vývoji na trhu uhlí, interním opatřením k maximalizaci těžby a realizaci nákladových opatření. Mimo jiné pro zlepšení hospodářské situace podniku byl uzavřen Důl Paskov. "Dlužník (OKD) byl během prvního pololetí 2017 schopen generovat výkony na úrovni 1,2 až 1,3 miliardy korun měsíčně, které umožnily běžnou provozní ziskovost," uvedl ve zprávě Louda.

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Bakaly související s žalobou OKD

Stížnost podnikatele Zdeňka Bakaly souvisela s žalobou o 24,5 miliardy korun. Tuto žalobu v loňském roce podala těžební společnost OKD u Krajského sudu v Ostravě na firmu New World Resources NV (NWR) a Zdeňka Bakalu samotného. Z usnesení ÚS ani z jiných zdrojů není jasné, na čem OKD spor založila. Podle usnesení žaloba vychází „z několika různých právních titulů“.

Stížnost byla ÚS označena za nepřípustnou, jelikož Bakala ještě nevyužil všech ostatních prostředků k obraně. Využití všech prostředků je totiž podmínkou pro zahájení řízení u ÚS. Konkrétně se jednalo o dovolání k Nejvyššímu soudu.

"Stěžovatel tento mimořádný opravný prostředek také využil, přičemž řízení o něm nebylo doposud skončeno. Za této situace tak nejsou splněny podmínky přípustnosti ústavní stížnosti," stojí v usnesení ÚS. Rovněž Bakala neuspěl ani s připojenými návrhy, které se týkaly odkladu vykonatelnosti usnesení krajského soudu a předložení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské Unie.

Dne 24. srpna 2017 se jednalo o dalším osudu OKD

O dalším osudu firmy jednali věřitelé černouhelné společnosti OKD na schůzi u Krajského soudu v Ostravě více než čtyři hodiny. Výsledkem celé schůze bylo schválení a přijetí reorganizačního plánu firmy. Vznikne nová společnost OKD Nástupnická, do které budou vloženy doly a provozní majetek, a v níž by 100 procent akcií měl získat státní podnik Prisco za přibližně 80 milionů korun. Budou se postupně uzavírat doly a s tím bude docházet k poklesu počtu zaměstnanců.

Tento schválený reorganizační plán musí ještě schválit insolvenční soud, který přihlíží nejen ke stanoviskům věřitelů, ale i k dalším skutečnostem. Plán musí být samozřejmě v souladu s insolvenčním zákonem a dalšími právními předpisy. Dále také soud posuzuje, zda reorganizačním plánem není sledován nepoctivý záměr. Pro schválení nemá soud stanovenou lhůtu. Soudce se vyjádřil, že pro rozhodnutí bude potřebovat čas. Nejdříve prý rozhodne v průběhu září.

Reorganizační plán je dlouhodobě podporován odbory, které nechtějí žádného zahraničního vlastníka. Rovněž reorganizační plán podporuje i insolvenční správce Lee Louda. "Záleží samozřejmě na soudu, jak posoudí případné námitky o nepoctivosti záměru dlužníka nebo další námitky, které se na soudu v poslední době objevily," řekl Louda. Ten nemá obavy z případných žalob ani arbitráže, kterými hrozí americká firma Alcentra ze skupiny BNY Mellon, jenž byla vyloučena z koupi akcií a stěžuje si na prodej OKD i u Evropské komise.

K výsledkům celého jednání se výkonný ředitel OKD Antonín Klimša nechtěl vyjadřovat. „V prvé řadě bych se chtěl ještě jednou, snad naposledy, veřejně omluvit všem věřitelům za problémy, které jsme jim způsobili. Všem, kteří hlasovali pro reorganizační plán, znovu veřejně děkuji," sdělil Klimša. Ten také ocenil zaměstnance OKD, kteří podpořili vedení při přípravě reorganizačního plánu.

Celý reorganizační plán výrazně zpochybňuje společnost Citibank, jejíž pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení insolvenční správce Lee Louda popřel. V současnosti se o ně vede iniciační spor. Dle Citibank reorganizačním plánem sleduje společnost OKD nepoctivý záměr. S tímto tvrzením se neztotožňuje ani OKD, ani insolvenční správce Louda.

Dále také Citibank v dokumentu zveřejněném před schůzí uvedl, že reorganizační plán OKD je nesrozumitelný, neobsahuje právně vymahatelné závazky a navržená reorganizace postrádá ekonomické opodstatnění a OKD upřednostňuje zájmy státu před zájmy věřitelů. Tyto připomínky se snažil vyvrátit Petr Kuhn, právní zástupce OKD. Louda dále uvedl, že Citibank má možnost, po případném schválení reorganizačního plánu, odvolat se.

Zdroj: Redakce IZ

Sdílet článek: