Soud schválil reorganizační plán OKD a vyřešil spor mezi OKD a Asentalem

V první polovině října schválil Krajský soud v Ostravě reorganizační plán společnosti OKD, který byl sestaven vedením OKD a schválen věřiteli. Na základě reorganizačního plánu došlo také ke změně organizační struktury společnosti, která má za cíl optimalizovat procesy ve firmě. V druhé polovině října Krajský soud v Ostravě vyřešil spor OKD se společností Asental Group, který se týkal pohledávky ve výši 2,06 milionů korun.

 

Reorganizační plán OKD schválil Krajský soud v Ostravě

Dne 11. října 2017 Krajský soud v Ostravě schválil reorganizační plán těžební společnosti OKD, který byl sestaven vedením OKD, a už v srpnu jej schválili věřitelé. Podporu také získal u insolvenčního správce a krajského státního zastupitelství. Jak vyvstalo z rozhodnutí, které bylo zveřejněno v Insolvenčním rejstříku, tak podle samosoudce Petra Kuly reorganizační plán splňuje všechny požadované podmínky.

Ivo Čelichovský, mluvčí společnosti OKD, uvedl, že firma je s rozhodnutím soudu spokojena. "Vedení společnosti OKD od prvopočátku vyhlášení insolvence prioritně prosazovalo a zodpovědně připravovalo reorganizační plán, který by řešil další životaschopnost těžební firmy," řekl.

V reorganizačním plánu je uvedeno, že doly a provozní majetek budou vloženy do nově založené společnosti OKD Nástupnická. V této společnosti 100 procent akcií získá státní podnik Prisko a to za zhruba 80 milionů korun. Prodej těchto akcií bude jedním ze zdrojů pro uspokojení věřitelů, dále budou zdroji také rezervy na sporné pohledávky za majetkovou podstatou či výtěžek z neprovozních pohledávek.

Dle reorganizačního plánu by v dolech Darkov a Lazy měla těžba uhlí skončit v roce 2018, v Dole ČSA v roce 2021 a v Dole ČSM v roce 2023. Termíny se však mohou změnit vzhledem k tržním či provozním podmínkám. Podle soudce lze však předpokládat, že těžba uhlí bude ukončena tak, jak je uvedeno v reorganizačním plánu.

Americká firma Alcentra ze skupiny BNY Mellon si na prodej OKD Prisku stěžuje u Evropské komise. Alcentra měla zájem o koupi akcií, ale z nabídky byla vyloučena. Uvedla, že OKD nabízela 540 milionů korun a v prodeji Prisku vidí nedovolenou podporu státu. Soudce Kula toto však vyvrátil a uvedl, že by se o státní podporu jednalo v případě, kdy by státní firma nabídla částku „nad cenou“, tedy vyšší než Alcentra.

Podle soudu není zřejmé, kdo jsou skuteční investoři stojící za Alcentrou jakožto správcem investičních fondů. Rovněž není ani jasný původ finančních prostředků, které chtěla do transakce vložit. "Za situace, kdy soud nepovažuje nabídku společnosti Alcentra reálně za ziskovou a s přihlédnutím k tomu, že společnost Alcentra nepočítá s poskytnutím vlastních peněžních prostředků na financování útlumu dolů, je soud nucen konstatovat, že tuto nabídku považuje za nedůvěryhodnou a spekulativní, neboť postrádá ekonomický smysl," uvedl soudce.

Změna organizační struktury v OKD

Jak bylo uvedeno na internetových stránkách OKD, společnost mění svou organizační strukturu. Změny byly schváleny představenstvem společnosti. Od 1. dubna 2018 dojde ke sloučení Důlního závodu 1 (dřívější doly ČSA, Lazy a Darkov) a Důlního závodu 2 (dříve Důl ČSM Sever a Jih) do jednoho organizačního celku. Bude také vytvořen nový útvar Restrukturalizace, v jehož kompetenci bude koordinace veškerých aktivit souvisejících s postupným útlumem jednotlivých šachet.

Antonín Klimša, výkonný ředitel OKD, uvedl, že se společnost snaží v předstihu zjednodušit organizační strukturu a optimalizovat procesy v návaznosti na postupný pokles těžby. Sloučením dolů, v kterých se ještě stále těží, chce společnost optimalizovat řízení výroby i navazujících služeb.

"V rámci OKD v současné době chybělo pracoviště, které by se plně věnovalo koordinaci postupného útlumu a jednotnému řízení všech aktivit, souvisejících s útlumem. Proto jsme rozhodli, že jeho zřízení bude nezbytné," uvedl ředitel k vytvoření útvaru Restrukturalizace. "Od odboru Restrukturalizace výhledově očekáváme, že bude připravovat a plně zajišťovat veškeré potřebné dokumentace v rámci technických plánů likvidace (TPL) včetně stanovisek EIA, dozor nad realizací TPL a kontrolu financování a dodržování rozpočtů a že bude komunikovat s příslušnými orgány státní správy a municipalitami," uvedl Klimša.

Soud v Ostravě řešil spor mezi OKD a společností Asental Group

Krajský soud v Ostravě řešil spor mezi společností OKD a Společností Asental Group, která u soudu přihlásila pohledávku za OKD ve výši 2,06 milionu korun. Tato pohledávka se týkala pozemků, na kterých OKD provádělo rekultivaci. Pohledávka byla insolvenčním správcem Lee Loudou popřena a odmítlo ji rovněž i OKD.

Na pozemcích, jichž se tento spor týkal, OKD po ukončení těžby provádělo rekultivaci a sanaci. Dle Asentalu se zde OKD za rok a půl bezdůvodně obohatilo o více naž 2 miliony korun, tím že pozemky užívalo k provádění terénních úprav a nemělo s Asentalem uzavřenou nájemní smlouvu. Právník Asentalu však u soudu neuvedl, v čem konkrétně mělo toto obohacení spočívat.

Právní zástupce Petr Kuhn OKD uvedl, že firma považuje celou žalobu za zcela absurdní. Rovněž podle zástupce insolvenčního správce se OKD nijak obohatit nemohlo. Podle něj byly rekultivační práce a terénní úpravy prováděny na základě dohody, která byla uzavřena s Asentalem, a v návaznosti na souhlas této společnosti, který byl platný i v daném období. Právník Asentalu však povolení a souhlas společnosti popřel.

Dne 19. října 2017 Krajský soud v Ostravě došel k závěru, že ze strany OKD nešlo o bezdůvodné obohacení a žalobu společnosti Asental Group zamítnul. Rekultivaci a sanaci pozemků dotčených důlní činností je společnost OKD povinna provádět ze zákona. Soud dal tak tedy za pravdu i insolvenčnímu správci Lee Loudovi, který pohledávku Asentalu popřel. Podle soudu je nutné vycházet nejen z existence či neexistence právního důvodu, ale také ze zásad slušnosti a zvyklostí. Zástupkyně Asentalu nechtěla toto rozhodnutí soudu komentovat.

 Zdroj: ĆTK

 

Sdílet článek: